Sök
5°C
lätt regn
5.66 m/s
87%

Kvarlämnade kanoter i Korrvik

25.09.2020

På Mariehamns hamn Ab:s arrendeområde vid Korrviks fiskehamn har flertalet kanoter lämnats i strandbrynet.

Kanoterna är lappade och ägarna är uppmanade att ta bort sina kanoter omgående. De kanoter som fortfarande är kvar inom området den 1:a oktober 2020 kommer att omhändertas.

Omhändertagen kanot ges ut mot beskrivning och förskottsbetalning av faktisk kostnad för borttransport och förvaring.

För mera information, kontakta hamnmästare Helena Jansson, tel 040 0781 181 eller via [email protected]