For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Upphandling av städning

09.12.2020

Mariehamns hamn Ab begär in anbud för städningsarbeten. Avtalet omfattar sedvanliga städningsarbeten samt tillhandahållande av föreskrivna förbrukningsmaterial. Anbudsförfrågan har offentliggjorts i anbudsportalen E-avrop.