For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Tillträde till skyddsområde

Tillträde till hamnens skyddsområde beviljas den som har saklig orsak därtill.

Nyckelbrickan, “tagen”, är personlig, giltig i maximalt ett år och används för att öppna grindar och dörrar i hamnen.

Ny ansökan eller förnyande av “tag” sker med blanketten som sänds till [email protected]. Nya “tagar” hämtas från hamnkontoret. Handläggningstiden kan vara upp till en vecka.

Vänligen läs och följ reglerna på blanketten! Ha alltid legitimation tillgänglig.

För övriga frågor kontakta hamnskyddschefen via [email protected].

Medan hamnsskyddstjänsten är vakant kan hamnmästaren kontaktas i dessa ärenden.