Sök
-3°C
mulet
0.51 m/s
100%

Tillträde till skyddsområde

Tillträde till hamnens skyddsområde beviljas den som har saklig orsak därtill.

Nyckelbrickan, “tagen”, är personlig, giltig i maximalt ett år och används för att öppna grindar och dörrar i hamnen.

Ny ansökan eller förnyande av “tag” sker med blanketten som sänds till [email protected]. Nya “tagar” hämtas från hamnkontoret. Handläggningstiden kan vara upp till en vecka.

Vänligen läs och följ reglerna på blanketten! Ha alltid legitimation tillgänglig.

För övriga frågor kontakta hamnskyddschefen [email protected].