For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Agentkontakt

Vid behov av lokala klareringstjänster kontakta Kim Wasström på Aland Sea Shipping.

Alla fartyg som ankommer eller avgår från en finsk hamn skall göra anmälningar till Tullen i Finland. Läs mer här.