Sök
16°C
kraftiga regnskurar
5.1 m/s
100%

Aktuella upphandlingar

 Upphandlingar via e-Avrop

Mariehamns hamn Ab använder sig nu av den digitala upphandlingstjänsten e-Avrop.

e-Avrop är en svensk leverantör av system för den digitala inköpsprocessen. I fortsättningen kommer alla våra upphandlingar som överstiger 20 000 euro att publiceras på e-Avrops hemsida under Ålandsportalen. Ålandsportalen samlar delar av de offentliga upphandlande enheterna på Åland. Tjänsten hittar du via länken:  Ålandsportalen

På e-Avrop finns för närvarande Mariehamns hamn Ab:s upphandling för automatisk förtöjning.

 

Anbudsförfrågan staket runt Klintkajen – anbudstiden förlängs

Mariehamns Hamn Ab begär in anbud på uppförande av staket och grindar inklusive markrör. Anbudstiden är förlängd till fredag 07.06.2019, då inga anbud inkommit inom den ursprungliga tidsramen. Handlingarna hittar ni här: Förfrågningsunderlag staket Klintkajen Ritningen hittar ni här: Förfrågningsritning staket

Vid eventuella frågor samt platsvisning kontakta Johan Mansnerus på GSM 0457-5392017 eller epost [email protected]

 

 Klintkajens hamnskyddsområde

Mariehamns hamn Ab uppgraderar säkerheten vid Klintkajens hamnskyddsområde. Bolaget begär därför in förslag på såväl passersystem som kameraövervakning. För mera inforamtion samt kravspecifikation, vänligen kontakta hamnskyddschef Johan Mansnerus, telefon +358 457 539 20 17 eller e-post [email protected]

Offertrundor avslutade utbyte övervakningskameror / elarbeten

På basen av inkomna offerter har Klingbergs Elektriska valts som leverantör för såväl övervakningskameror i Hamnterminalen som belysningsarmaturer i kryssningsterminalens källarvåning.

 

Reparation av plåttak

Mariehamns Hamn Ab har begärt in offerter på reparation av stormskadat plåttak på magasinbyggnaden i Korrviks fiskehamn. Efter offertrunda valdes Jannes Plåt Ab att utföra reparationen som skall vara klar inom maj månad.

 

Upprustning av sköljhus vid strandpromenaden i Västerhamn

Mariehamns hamn Ab har begärt in anbud för att lyfta bort Sköljhusen i Västerhamn, förnya brolock samt förnya tillhörande småbåtshamn. Arbetena utförs som totalentreprenad. Efter avslutad anbudsrunda valdes Erikssson Byggab till huvudentreprenör. Arbetena ska vara färdigt till sommaren 2019.

Klintkajen

Mariehamns hamn Ab har begärt in anbud på en generalentreprenad för komplettering av Klintkajen med dykdalb, fundament, stålspångar och pollare. Efter avslutad anbudsrunda valdes Eriksson Bygg Ab som huvudentreprenör. Klintkajens reparation ska var klar inom maj månad.

Mariehamns hamn Ab deltar i det EU-finansierade projektet NextGen Link.

Tillsammans med Viking Line, Stockholms hamn och Åbo hamn har Mariehamns hamn Ab ansökt om EU-stöd inom ramen för EU-projektet NextGen Link, vars syfte är att stärka den maritima länken mellan Finland och Sverige. Det är i sin tur del i ett större projekt att utveckla och förbättra de nord-sydliga transportförbindelserna inom EU. Mariehamns hamn Ab har sökt och beviljats stöd för ombyggnadsarbeten i Västerhamn inför Viking Lines planerade fartygsbygge. Mer information om projektet kan läsas i NextGen Link presentation.

Under arbetets gång kommer delar av hamnplan och terminalen att vara byggplatsområde. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter och ber samtliga som rör sig inom hamnområdet att uppmärksamma tillfälliga skyltningar.