For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Upphandling och försäljning

Försäljning av diverse inventarier

Mariehamns hamn Ab bjuder fortlöpande ut diverse inventarier till försäljning i facebookgruppen “åländska företags köp och sälj”.

Upphandlingar via e-Avrop

Mariehamns hamn Ab använder sig  av den digitala upphandlingstjänsten e-Avrop.

e-Avrop är en svensk leverantör av system för den digitala inköpsprocessen. Alla upphandlingar som överstiger 20 000 euro publiceras på e-Avrops hemsida under Ålandsportalen. Ålandsportalen samlar delar av de offentliga upphandlande enheterna på Åland. Tjänsten hittar du via länken:  Ålandsportalen

 

 

Upphandling städavtal

Mariehamns hamn Ab begärde in anbud för städningsarbeten. Anbudsförfrågan fanns i anbudsportalen E-avrop.

Sista inlämningsdag för anbud i anbudsportalen e-avrop var 15.08.2023 kl 14:00.

Städsystem Ab vann upphandlingen av städavtal.

Upphandling av årsgranskning/ service av flytvästar

Mariehamns hamn Ab begär in offerter på periodisk granskning av flytvästar enligt kravspecifikation som ni hittar här! FFU flytvästgranskning 2022

Upphandling av ramavtal VVS och bygg

Mariehamns hamn Ab begär in anbud för VVS- och byggarbeten. Med vinnande anbudsgivare ingår upphandlingsenheten ramavtal, med stöd av vilket avrop görs under ramavtalsperioden om två år (med option om förlängning med ett år). De aktuella upphandlingarna offentliggörs i anbudsportalen E-avrop

Upphandling av markarbeten och asfaltering Lervik

Mariehamns hamn Ab begärde in anbud för markarbeten och asfaltering i Lervik. Anbudsförfrågan finner ni i anbudsportalen E-avrop.

Sista inlämningsdag för anbud inklusive bilagor i anbudsportalen e-avrop var 12.03.2021 kl 14:00. På basen av inlämnade offerter valdes AX Schaktkompaniet Ab.

Upphandling av muddring

Mariehamns hamn Ab upphandlade muddringsarbeten för kajer 1-2, 5-6 samt Klintkajen. Anbudsförfrågan och bilagor finner ni i portalen e-avrop.

Se http://info.e-avrop.com/  På basen av inlämnade offerter valdes Eriksson Bygg Ab för arbetet.

Offerter på årsservice av flytvästar och fallskyddsutrustning

Mariehamn hamn Ab har begärt in offerter på årsservice av flytvästar och fallskyddsutrustning. På basen av inkomna offerter valdes Hamsafe att utföra granskningen.

Upphandling av städningsarbeten

Mariehamns hamn Ab begär in anbud för städningsarbeten. Avtalet omfattar sedvanliga städningsarbeten samt tillhandahållande av föreskrivna förbrukningsmaterial. Anbudsförfrågan har offentliggjorts i anbudsportalen E-avrop.  På basen av inlämnade offerter valdes Städsystem i Mariehamn Ab.

Kameraövervakning Klintkajen

Mariehamns hamn Ab har begärt in offerter på leverans och installation av kameraövervakning på Klintkajen. På basen av inlämnade offerter valdes Ålands lås Ab.

Årsservice av flytvästar

Mariehamns hamn Ab har begärt in offerter på periodisk granskning av flytvästar. På basen av inlämnade anbud valdes Hamsafe att utföra granskningen.

Ombyggnad av elcentral i servicehus, Korrvik fiskehamn

Mariehamns hamn Ab har begärt in offerter på ombyggnad av elcentral i servicehus, Korrvik fiskehamn. På basen av inlämnade offerter valdes JFS El & Energi Ab att utföra arbetet.

Elarbeten med ramavtal

Mariehamns hamn Ab har begärt in anbud för elarbeten med ramavtal. Ramavtalet omfattar sedvanliga elarbeten samt därtill hörande material. Syftet är att de avropade elarbetena ska utföras i samband med ombyggnads- och underhållsarbeten på upphandlingsenhetens anläggningar. Ramavtal har efter avslutad upphandling tecknats med JFS El & Energi Ab.

Renovering av markskåp kaj 5

Mariehamns hamn Ab har begärt in offerter på renovering av markskåp. På basen av inlämnade offerter valdes Harrys el Ab.

Upphandling av reparationsarbeten av kassun vid kaj 6 i Västerhamn

Mariehamns hamn Ab har begärt in anbud på reparationsarbeten vid kassun vid kaj 6. Anbudsförfrågan med bilagor har offentliggjorts på e-Avrops hemsida.

Upphandling av kompletterande elarbeten Solhems uppläggningsplats

Mariehamns hamn Ab har begärt in offert på installation av uttagsbox på Solhems uppläggningsplats. På basen av inlämnade offerter valdes JFS el & energi för uppdraget.

Upphandling av periodisk besiktning av fallskyddsutrustning

Mariehamns hamn Ab har begärt in offert på periodisk besiktning av fallskyddsutrustning. Anbudstiden har gått ut och på basen av inlämnade offerter valdes Hamsafe.

Upphandling av reparationsarbeten av fenderbetongbalk i Västerhamn

Mariehamns hamn Ab har begärt in anbud på reparation av en befintlig fenderbetongbalk under befintlig bilklaff vid kaj 4 i Västerhamn.

Anbudstiden har gått ut. På basen av inlämnade offerter valdes Premont Ab för reparationsarbetena.

Upphandling av elinstallationsarbeten  i Hamnterminalen

Mariehamns hamn Ab har begärt in offerter på elinstallationsarbeten i Hamnterminalens våning 2, personalens sociala utrymmen. Anbudtiden gick ut 07.10.2019. På basen av inlämnade offerter har MHAB idag beslutat anlita EL & LJUSexperten för installationsarbeten i Hamnterminalens sociala utrymmen.

Upphandling av klädskåp

Mariehamns hamn Ab har begärt in offerter på klädskåp för omklädningsrum.

Anbudstiden har gått ut. På basen av inlämnade offerter valdes Punta som leverantör.

Elarbeten i Västra hamnen

Mariehamns hamn Ab har begärt in offerter på diverse mindre elarbeten på bolagets anläggningar i Västra hamnen. På basen av inlämnade offerter har MHAB idag beslutat anlita Harrys el Ab för de utbjudna elarbetena i Västra hamnen.

Staket runt Klintkajen

Mariehamns Hamn Ab har begärt in anbud på uppförande av staket och grindar inklusive markrör. På basen av inlämnade offerter har MHAB beslutat anlita AXsafe Ab för montering av staket runt Klintkajen.

 Klintkajens hamnskyddsområde

Mariehamns hamn Ab uppgraderar säkerheten vid Klintkajens hamnskyddsområde. Bolaget begär därför in förslag på såväl passersystem som kameraövervakning. För mera inforamtion samt kravspecifikation, vänligen kontakta hamnskyddschef Johan Mansnerus, telefon +358 457 539 20 17 eller e-post [email protected]

Offertrundor avslutade utbyte övervakningskameror / elarbeten

På basen av inkomna offerter har Klingbergs Elektriska valts som leverantör för såväl övervakningskameror i Hamnterminalen som belysningsarmaturer i kryssningsterminalens källarvåning.

 

Reparation av plåttak

Mariehamns hamn Ab har begärt in offerter på reparation av stormskadat plåttak på magasinbyggnaden i Korrviks fiskehamn. Efter offertrunda valdes Jannes Plåt Ab att utföra reparationen som skall vara klar inom maj månad 2019.

 

Upprustning av sköljhus vid strandpromenaden i Västerhamn

Mariehamns hamn Ab har begärt in anbud för att lyfta bort Sköljhusen i Västerhamn, förnya brolock samt förnya tillhörande småbåtshamn. Arbetena utförs som totalentreprenad. Efter avslutad anbudsrunda valdes Erikssson Byggab till huvudentreprenör. Arbetena ska vara färdigt till sommaren 2019.

Klintkajen

Mariehamns hamn Ab har begärt in anbud på en generalentreprenad för komplettering av Klintkajen med dykdalb, fundament, stålspångar och pollare. Efter avslutad anbudsrunda valdes Eriksson Bygg Ab som huvudentreprenör. Klintkajens reparation ska var klar inom maj månad 2019.

Mariehamns hamn Ab deltar i det EU-finansierade projektet NextGen Link.

Tillsammans med Viking Line, Stockholms hamn och Åbo hamn har Mariehamns hamn Ab ansökt om EU-stöd inom ramen för EU-projektet NextGen Link, vars syfte är att stärka den maritima länken mellan Finland och Sverige. Det är i sin tur del i ett större projekt att utveckla och förbättra de nord-sydliga transportförbindelserna inom EU. Mariehamns hamn Ab har sökt och beviljats stöd för ombyggnadsarbeten i Västerhamn inför Viking Lines planerade fartygsbygge. Mer information om projektet kan läsas i NextGen Link presentation.

Under arbetets gång kommer delar av hamnplan och terminalen att vara byggplatsområde. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter och ber samtliga som rör sig inom hamnområdet att uppmärksamma tillfälliga skyltningar.