Sök

Kryssningstrafik

Kryssningstrafiken till Mariehamn fungerar året runt på reguljär basis. De internationella anlöpen infaller vanligtvis under sommarhalvåret.

Mariehamn är en av medlemsdestinationerna i Cruise Baltic, som marknadsför Östersjöregionen till kryssningsindustrin.

Mellan 24 – 27.07.2024 är Mariehamn värd för Tall Ships Races. Se närmare information på evenemangets hemsida.

Antalet kryssaranlöp år 2023 landade på 14 st anlöp, vilket är betydligt lägre än året innan (37st).

Bokningsläget inför år 2024 kan ses i tabellen nedan.

(*Max pax avser kryssningsfartygets maximala passagerarkapacitet, ** sista hamn ännu okänt)

Uppdaterad senast: 27.06.2024.

Datum Dag Fartyg Kaj Ankomst Avgång Max Pax* Sista hamn
15.05.2024 Ons Viking Venus 1-2 08:00 19:00 930 Gdansk
19.05.2024 Viking Venus 1-2 07:00 18:00 930 Stockholm
29.05.2024 Ons Hamburg 1-2 08:00 13:00 420 Helsingfors
01.06.2024 Viking Sky 1-2 08:00 19:00 930 Gdansk
04.06.2024 Ti Viking Neptune 1-2 08:00 19:00 930 Gdansk
05.06.2024 Ons Viking Sky 1-2 07:00 18:00 930 Stockholm
08.06.2024 Viking Neptune 1-2 07:00 18:00 930 Stockholm
16.06.2024 Deutschland 1-2 09:00 22:00 520 Härnösand
01.07.2024 Villa Vie Odyssey 1-2 07:00 20:00 929 INSTÄLLT
02.07.2024 Ti Seabourn Quest 1-2 10:00 18:00 450 Helsingfors
10.07.2024 Ons Viking Venus 1-2 08:00 19:00 930 Gdansk
14.07.2024 Viking Venus 1-2 07:00 18:00 930 Stockholm
21.07.2024 Tall Ships Races
22.07.2024 Tall Ships Races
23.07.2024 Ti Tall Ships Races
24.07.2024 Ons Tall Ships Races
25.07.2024 To Tall Ships Races
26.07.2024 Fre Tall Ships Races
27.07.2024 Tall Ships Races
28.07.2028 Tall Ships Races
30.07.2024 Ti Viking Neptune 1-2 08:00 19:00 930 Gdansk
31.07.2024 Ons Le Dumont- d’Urville 1-2 09:30 18:00 180 Stockholm
03.08.2024 Viking Neptune 1-2 07:00 18:00 930 Stockholm
05.08.2024 Hebridean Sky 1-2 08:00 17:30 114 **
11.08.2024 Insignia 1-2 08:00 19:00 684 **
20.08.2024 Ti Azamara Onward 1-2 09:00 17:00 702 Helsingfors
23.08.2024 Fre Hebridean Sky 1-2 07:30 15:00 114 Stockholm
24.08.2024 Viking Sky 1-2 08:00 19:00 930 Gdansk
28.08.2024 Ons Viking Sky 1-2 07:00 18:00 930 Stockholm
11.09.2024 Ons Silver Dawn 1-2 08:00 18:00 596 Helsingfors

Klicka på bilden för att se tydligare.