For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Kryssningstrafik

Kryssningstrafiken till Mariehamn fungerar året runt på reguljär basis. De internationella anlöpen infaller vanligtvis under sommarhalvåret.

Mariehamn är en av medlemsdestinationerna i Cruise Baltic, som marknadsför Östersjöregionen till kryssningsindustrin. På grund av covid-19-pandemin blev sommaren 2021 utan långväga kryssningsbesök.

Inför sommaren 2022 finns ett stort antal kryssningsfartyg inbokade. Huruvida besöken blir av beror på hur den rådande omvärldssituationen utvecklar sig. Kryssningslistan uppdateras kontinuerligt.

(*Max pax avser kryssningsfartygets maximala passagerarkapacitet)

Datum Dag Fartyg Kaj Ankomst Avgång Max Pax* Sista hamn
15.04.22 Fre Hamburg 6 08:00 13:00 420 Helsingfors
18.05.22 Ons Viking Venus 1-2 08:00 19:00 930 Gdansk
22.05.22 Viking Venus 1-2 07:00 18:00 930 Stockholm
23.05.22 Viking Star 1-2 08:00 19:00 930 Gdansk
27.05.22 Fre Viking Star 1-2 10:00 17:00 930 Stockholm
28.05.22 Insignia 1-2 08:00 19:00 684 Helsingfors
29.05.22 NG Explorer 1-2 12:00 148 Kalmar
30.05.22 NG Explorer 1-2 14:00
31.05.22 Ti Viking Jupiter 1-2 08:00 19:00 930 Gdansk
03.06.22 Fre Hebridean Sky 1-2 10:30 19:30 112
04.06.22 Ocean Majesty 1-2 08:00 23:00 535 AVBOKAD
06.06.22 World Voyager 1-2 08:00 23:00 200 Åbo
10.06.22 Fre Hamburg 6 08:00 13:00 420
10.06.22 Fre Europa 1-2 12:00 18:00 408 Stockholm
12.06.22 Star Legend 1-2 11:00 19:00 212
16.06.22 To Viking Star 1-2 07:00 18:00 930 Stockholm
17.06.22 Fre Star Legend 1-2 07:00 17:00 212
18.06.22 Azamara Pursuit 1-2 08:00 18:00 710 AVBOKAD
20.06.22 Viking Jupiter 1-2 07:00 12:00 930 Visby
24.06.22 Fre Viking Jupiter 1-2 07:00 18:00 930 AVBOKAD
24.06.22 Fre Silja Europa 4 10:00 18:00 3013 Tallinn
29.06.22 Ons Sea Cloud Spirit 1-2 08:00 12:00 136 Stockholm
01.07.22 Fre World Voyager 1-2 08:00 23:00 200 Åbo
03.07.22 Sea Cloud Spirit 1-2 08:00 12:00 136 Stockholm
10.07.22 Viking Star 1-2 08:00 19:00 930 Gdansk
11.07.22 World Voyager 1-2 10:00 23:00 200 FLYTTAD
12.07.22 Ti World Voyager 1-2 08:00 23:00 200 Helsingfors
19.07.22 Ti Azamara Pursuit 1-2 08:00 15:00 710
20.07.22 Ons Hebridean Sky 1-2 08:30 17:00 112 Stockholm
21.07.22 To Viking Mars 1-2 08:00 19:00 930 Gdansk
23.07.22 World Voyager 1-2 08:00 23:00 200 Åbo
25.07.22 Viking Mars 1-2 07:00 18:00 930 Stockholm
09.08.22 ‘Ti Hebridean Sky 1-2 09:30 18:30 112 Helsingfors
10.08.22 Ons Spirit of Discovery 1-2 08:00 17:00 999 AVBOKAD
11.08.22 To Viking Jupiter 1-2 08:00 19:00 930 Gdansk
14.08.22 Ocean Odyssey 1-2 08:00 22:00 160 AVBOKAD
15.08.22 Viking Jupiter 1-2 07:00 18:00 930 Stockholm
16.08.22 Ti Ocean Odyssey 1-2 08:00 18:00 160 AVBOKAD
18.08.22 T0 Hebridean Sky 1-2 09:00 17:00 112 Helsingfors
23.08.22 Ti Hebridean Sky 1-2 08:00 17:00 112 Stockholm
01.09.22 T0 World Voyager 1-2 11:00 22:00 200 Stockholm
02.09.22 Fre World Navigator 1-2 11:00 22:00 200 AVBOKAD
07.09.22 Ons Amadea 1-2 10:00 20:00 584
08.09.22 To Viking Jupiter 1-2 08:00 19:00 930 Gdansk
11.09.22 Viking Venus 1-2 07:00 18:00 930 Stockholm
12.09.22 Viking Jupiter 1-2 07:00 18:00 930 Stockholm
14.09.22 Ons World Navigator 1-2 11:00 23:00 200 AVBOKAD
16.09.22 Fre Gabriella 4 09:00 19:00 2402
17.09.22 Silja Europa 3 10:00 18:00 3013 Tallinn

Klicka på bilden för att se tydligare.