For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Avfallsdeklaration

Alla fartyg som anlöper hamnen måste lämna in en avfallsdeklaration som specificerar det avfall som lämnas iland, samt det som sparas ombord. Deklarationen skickas vidare av Mariehamns hamn Ab till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Fyll i blanketten på skärmen och sänd via e-post till [email protected].

Ifall matavfall kommer att lämnas iland krävs att blanketten för matavfall skrivs ut, fylls i, stämplas av ansvarig ombord och skickas 24 h i förväg per e-post till [email protected].

Ifall mottagningen för avfall i hamnen upplevs som bristfällig kan blanketten för klagomål fyllas i.