Sök

Hamnordning och regler

Hamnordningen är godkänd av styrelsen för Mariehamns hamn Ab 28.05.2021 att gälla från 01.06.2021 tillsvidare.

Vid uthyrning av båtplatser följer vi allmänna avtalsvillkor för Mariehamns hamn Ab.

Hastighetsbegränsningar på stadens vattenområde i Västerhamn

Från den s.k. Stenkrossen och norrut 17 km/h och svallförbud för alla farkoster.

Mellan Korrvik  och s.k. Stenkrossen 17 km/h, vilket gäller för farkoster över 24 m längd.

Från gränsen för det yttre hamnområdet till Korrvik 28 km/h, vilket gäller farkoster över 24 m längd.