For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Aktuellt i våra småbåtshamnar

Just nu…

Nyhet för år 2023: Grind vid Notuddens småbåtshamn

Mariehamns hamn Ab installerar en grind på bryggan vid Notuddens småbåtshamn med elektroniskt lås. Projektet beräknas vara klart 15.04 2023. För att nå sin båtplats behövs en personlig tag som kvitteras ut från hamnkontoret mot en engångskostnad om 30 euro.

Informationsblad skickas ut till alla berörda kunder och finns även att läsa här: Info Notudden grind. Vid frågor eller problem kontaktas hamnskyddschefen via [email protected]

Detta är ett pilotprojekt som på sikt kan komma att införas även i andra småbåtshamnar.

 

På jakt efter båtplats till säsongen 2023?

För boende i Mariehamn är bokningen är öppen året om. Bor du utanför Mariehamn öppnar bokningen inför säsongen 2023 den 02.05 varje år.

Det finns båtplatser lediga inför säsongen 2023. Hör av dig till ekonomiadministratören för att få förslag om vilka båtplatser som är lediga och kunde passa just din båt. Just nu har vi båtplatser lediga i så gott som samtliga småbåtshamnar. Har du en traditionell träbåt finns också lediga båtplatser vid Kulturhamnen vid Pommern.

Vinteruppläggningsplatsen vid Solhems åkrar är öppen för förvaring av båtar

Mariehamns hamn Ab erbjuder vinterförvaringsplatser vid Solhems åkrar mellan 01. september och 20. juni.

Solhems vinteruppläggningsplats är försedd med bom med kodlås. Tillträde fås vardagar genom att ringa hamnkontoret via växeln, telefon +358 (18) 5310  och få tillgång till koden. OBS! Kom ihåg att stänga och låsa bommen efter att båten lagts upp /tagits från området! Viktigt att tänka på för Dig som vill lägga upp en båt är att ha en tydlig skylt med namn, adress och telefonnummer. Erfarenheten visar att skyltar gjorda av plywood och textade med sprittusch håller bäst för väder och vind. Den 20:e juni 2023 är sista förvaringsdag för upplagda båtar, trailers, båtvaggor och övrigt uppläggningsmaterial. Läs mer om vinterförvaring under rubriken Uppläggningsplatser.

 

Taxor 2023

Taxorna för båtplatser fastställdes av styrelsen för Mariehamns hamn Ab den 25.11.2022 och finns under fliken Taxa.

 

Eluttag vid Lerviks och Nabbens bodar 2023

Både vid Lerviks och Nabbens strandbodar finns eluttag som fungerar mot betalning vid myntautomat i respektive båthamn. På grund av de höjda elpriserna är tiden för användning nu 30 minuter per 20 cent.

Vattenposterna vid Lerviks småbåtshamn är stängda

 

Latrinpumparna vid Skärgårdshamnen och vid Lervik är stängda

Latrinpumparna och därtill hörande vattenposter kopplas på i mitten på maj. Stängs sista måndagen i oktober.

Båtbottentvätt i Skärgårdshamnen öppnade år 2022

Mariehamns hamn Ab har upplåtit plats i Skärgårdshamnen för en båtbottentvätt och den öppnade sommaren 2022. För mer information se Båtvättens hemsida: båtvätten.ax

 

Mattvättarna vid Nabben och Lervik är stängda

Mattvättarna kopplas på i mitten på maj. Stängs 01.10 varje år.

 

Nabbens vänner och Lerviks båtväktare

Vid småbåtshamnarna vid Nabben och Lervik finns föreningar för de som har båtplatser och bodar. Vid Nabbens småbåtshamn verkar Nabbens vänner och vid Lervik verkar Lerviks båtväktare. Ifall man vill komma i kontakt med de olika föreningarna har de egna Facebooksidor.

Kommunal parkeringsövervakning i Lervik

Mariehamns hamn Ab har sett över parkeringssituationen i Lerviks småbåtshamn.

Från och med den 15 juli 2019 har vi kommunal parkeringsövervakning och området är skyltat.

Området närmast bryggorna tillåter 3 dygns parkering och det finns både parkeringsplats för rörelsehindrade samt platser för 10 minuters parkering.

Området in bakom mattvättarna har tillsvidare fri tid för personbilar.

Syftet är att möjliggöra parkering för de som hyr båtplatser av oss. Trailer- eller båtbocksförvaring tillåts EJ på området.

Tillfällig angöring vid bron till Lilla holmen

Sedan sommaren 2019 erbjuder Mariehamns hamn Ab tillfällig angöring vid bron till Lilla holmen.  Vid de skyltade platserna kan man förtöja sin båt 3 timmar. Platserna passar enbart för små grundgående båtar. Vänligen observera att platsen längst in i hörnet vid grinden till Lilla holmen inte ingår i platserna för tillfällig angöring

Pommernhamnen öppnade säsongen 2019

Småbåtshamnen vid Pommernområdet är klar och Mariehamns hamn Ab kan erbjuda båtplatser i anslutning till Pommern. Småbåtshamnen är uppdelad i två bassänger.Den södra bassängen är ämnad för traditionella träbåtar och har förtöjning till påle. Den norra bassängen “Pommernhamnen” rymmer tio båtplatser med y-bommar för små fritidsbåtar och fyra något större båtplatser främst tänkta för kunder med kommersiell verksamhet.