Sök

Aktuellt i våra småbåtshamnar

Just nu…

 

På jakt efter båtplats för säsongen 2024?

Bokningen är öppen året om. Även personer bosatta utanför Mariehamn har möjlighet att boka och hyra båtplats i Mariehamn.

Hör av dig till oss på hamnkontoret för att få förslag om vilka båtplatser som är lediga och kan passa just din båt. Vi kan erbjuda båtplatser i så gott som samtliga småbåtshamnar i Mariehamn. Har du en traditionell träbåt finns även lediga båtplatser vid Kulturhamnen vid Pommern.

 

Tre lediga arrendetomter för strandbodar att söka vid Nabbens sjöviste

I anslutning till småbåtshamnen vid Nabben kan Mariehamns hamn Ab nu erbjuda tre arrendeplatser för bygge av strandbod. Intresseanmälan görs till Mariehamns hamn Ab. Läs mera på sidan för arrendeplatser för båthus och strandbodar om vilka platser det gäller och hur man går tillväga för att anmäla sitt intresse. Ansökningstiden går ut på torsdag 20.06.24 så lämna in din ansökan redan idag!

 

Nyhet i Lervik 2024 – båtplatser på rampen

Mariehamns hamn Ab kan nu erbjuda 7 små båtplatser vid båtrampen vid Lerviks småbåtshamn. Båtplatserna kostar EUR 100,- /plats och är numrerade mellan 1-7. Platserna lämpar sig främst för små båtar som kan sjösättas och dras upp på land för hand. Uthyrningen sker på samma sätt som för övriga båtplatser. Kontakta oss på hamnkontoret för bokning per telefon 018-513472 eller per e-post till [email protected]

Lemströms kanal begränsas 2024 – 2025

Farleden genom Lemströms kanal är stängd mellan 01.01 – 31.05.2024. Efter detta kommer farleden att ha begränsad framkomlighet under åren 2024 – 2025. Läs mer om detta på landskapsregeringens hemsida.

 

Taxor 2024

Taxorna för båtplatser fastställdes av styrelsen för Mariehamns hamn Ab den 28.11.2023 och finns under fliken Taxa.

Vattenposterna vid Lerviks småbåtshamn öppnas i mitten på maj

Latrinpumparna vid Skärgårdshamnen och vid Lervik öppnas i mitten på maj

Latrinpumparna och därtill hörande vattenposter kopplas på i mitten på maj. Stängs sista måndagen i oktober.

Småbåtshamnarnas avfallskärl kommer på plats vecka 18

Då småbåtssäsongen kommer igång på allvar kommer även sopkärlen på plats för våra kunder i småbåtshamnarna.

Eluttag vid Lerviks och Nabbens bodar

Både vid Lerviks och Nabbens strandbodar finns eluttag som fungerar mot betalning vid myntautomat i respektive båthamn. Tiden för användning är 30 minuter per 20 cent.

Nabbens vänner och Lerviks båtväktare

Vid småbåtshamnarna vid Nabben och Lervik finns föreningar för de som har båtplatser och bodar. Vid Nabbens småbåtshamn verkar Nabbens vänner och vid Lervik verkar Lerviks båtväktare. Ifall man vill komma i kontakt med de olika föreningarna har de egna Facebooksidor.

Mattvätt finns nu vid parkeringen vid Nabbens simstrand

För de som vill tvätta mattor i Mariehamn öppnade staden en mattvätt invid parkeringen vid Nabbens simstrand i maj 2024. Tidigare var mattvättarna i Mariehamns hamn Ab:s regi och var placerade vid småbåtshamnarna i Lervik och vid Nabbens sjöviste. Dessa stängdes 30.09.2023. Läs mer om detta beslut här: Information mattvättar.

Vinteruppläggningsplatsen vid Solhems åkrar är stängd

Mariehamns hamn Ab erbjuder inga tjänster för båtupptagning eller platser för vinterförvaring. Som båtägare behöver du själv ordna eller kontakta ett företag som kan hjälpa dig med upptagning och/eller uppläggning av din båt. Det är inte tillåtet att ställa upp båtar utan tillstånd av markägaren.

Läs mer om vinterförvaring under rubriken Uppläggningsplatser.

 

Nyhet för år 2023: Grind vid Notuddens småbåtshamn

Mariehamns hamn Ab har installerat en grind på bryggan vid Notuddens småbåtshamn med elektroniskt lås. För att nå sin båtplats behövs en personlig tag som kvitteras ut från hamnkontoret mot en engångskostnad om 30 euro.

Informationsblad skickas ut till alla berörda kunder och finns även att läsa här: Info Notudden grind. Vid frågor eller problem kontaktas hamnskyddschefen via [email protected]

Detta är ett pilotprojekt som på sikt kan komma att införas även i andra småbåtshamnar.

 

Båtbottentvätt i Skärgårdshamnen öppnade år 2022

Mariehamns hamn Ab har upplåtit plats i Skärgårdshamnen för en båtbottentvätt och den öppnade sommaren 2022. För mer information se Båtvättens hemsida: båtvätten.ax

Kommunal parkeringsövervakning i Lervik

Mariehamns hamn Ab har sett över parkeringssituationen i Lerviks småbåtshamn.

Från och med den 15 juli 2019 har vi kommunal parkeringsövervakning och området är skyltat.

Området närmast bryggorna tillåter 3 dygns parkering och det finns både parkeringsplats för rörelsehindrade samt platser för 10 minuters parkering.

Området in bakom mattvättarna har tillsvidare fri tid för personbilar.

Syftet är att möjliggöra parkering för de som hyr båtplatser av oss. Trailer- eller båtbocksförvaring tillåts EJ på området.

Tillfällig angöring vid bron till Lilla holmen

Sedan sommaren 2019 erbjuder Mariehamns hamn Ab tillfällig angöring vid bron till Lilla holmen.  Vid de skyltade platserna kan man förtöja sin båt 3 timmar. Platserna passar enbart för små grundgående båtar. Vänligen observera att platsen längst in i hörnet vid grinden till Lilla holmen inte ingår i platserna för tillfällig angöring

Pommernhamnen öppnade säsongen 2019

Småbåtshamnen vid Pommernområdet är klar och Mariehamns hamn Ab kan erbjuda båtplatser i anslutning till Pommern. Småbåtshamnen är uppdelad i två bassänger.Den södra bassängen är ämnad för traditionella träbåtar och har förtöjning till påle. Den norra bassängen “Pommernhamnen” rymmer tio båtplatser med y-bommar för små fritidsbåtar och fyra något större båtplatser främst tänkta för kunder med kommersiell verksamhet.