Sök
7°C
mulet
1.5 m/s
87%

Aktuellt i våra småbåtshamnar

Höstarbete pågår

Sedvanligt underhållsarbete pågår året runt i våra småbåtshamnar.

I Lervik har en del av y-bommarnas flytkroppar bytts ut. Arbetet fortsätter efter båtsäsongen hösten 2018.

Vid olägenheter ta kontakt med hamnmästare Helena Jansson tel: 531 473, [email protected]

Vinteruppläggningsplatserna är öppna för förvaring av båtar

Mariehamns hamn Abs vinterförvaringsplatser är öppna enligt följande:

Solhemsåkrarna öppen: 1 sept – 10 juni
Lervik, bakom mattvättarna öppen: 1 sept – 10 juni
Lerviks parkering öppen: 15 sept – 31 maj
Socishamnen vid Lilla Holmen öppen: 15 sept – 31 maj

 

Dessa tider finns posterade på skyltar vid samtliga platser.

Solhems vinteruppläggningsplats är försedd med låsta bommar. Tillträde fås genom att ringa hamnbetjäningen, telefon +358 (0) 400 789 556, när man vill in på området.

Läs mer om vinterförvaring under rubriken Uppläggningsplatser.

Vattenposterna i småbåtshamnarna är öppna

Vid problem med vattenförsörjningen vänligen kontakta hamnbetjäningen, tel +358 (0) 400 789 556.

Mattvättarna vid Nabben och Lervik är stängda

Stängdes 01.10.2018. Kopplas på igen för vårsäsongen 2019.

Taxor 2018

Taxan för uppläggningsplatserna för säsongen 2017/2018 är oförändrad från fjolåret.

Taxan för båtplatser för 2018 är även den oförändrad från fjolåret.

Pommernhamnen är stängd

Småbåtshamnen vid Pommern är tillsvidare stängd på grund av det planerade bygget av en torrdocka till museifartyget Pommern. Pommernhamnen kommer att vara stängd under hela byggtiden. De som hyr båtplats vid Pommernhamnen erbjuds plats vid Notuddens småbåtshamn. Brev om detta har skickats per post till de berörda hyrestagarna. Kontakta hamnkontoret om Du hör till dem vars båtplats berörs av bygget och Du behöver en ny båtplats.