Sök
15°C
klar himmel
6.2 m/s
62%

Aktuellt i våra småbåtshamnar

Just nu…

 Parkeringsförbud 11 – 13 juni på Lerviks parkering

I början på juni kommer hamnbolaget att underhålla Lerviks parkering samt angränsande gräsytor och grusplaner. Vi skall ta ner sly, sopa parkeringsplatsen samt måla parkeringsrutor. Under denna tid kommer det att vara parkeringsförbud på platsen och alla båtar, bilar, trailers och båtvaggor måste tas bort. Trafikövervakning kommer att ske. Mattvätten stängs under denna tid. Orsaken att vi väljer just denna tidpunkt är att vinterförvaringen för båtar upphör 31 maj respektive 10 juni i området. Skyltning kommer att finnas.

Vid felanmälningar och olägenheter ta kontakt med hamnmästare Helena Jansson tel: 531 473, [email protected]

 

Vinteruppläggningsplatserna är öppna för förvaring av båtar

Båtarna som lagts upp för vinterförvaring dokumenteras som bäst och fakturor skickas ut. Viktigt att tänka på för Dig som har lagt upp en båt är att ha en tydlig skylt med namn, adress och telefonnummer. Erfarenheten visar att skyltar gjorda av plywood och textade med sprittusch håller bäst för väder och vind. Ge också akt på de olika vinterförvaringsplatsernas öppettider.

Mariehamns hamn Abs vinterförvaringsplatser är öppna enligt följande:

Solhems åkrar öppen: 1 sept – 20 juni
Lervik, bakom mattvättarna öppen: 1 sept – 10 juni
Lerviks parkering öppen: 15 sept – 31 maj
Socishamnen vid Lilla Holmen öppen: 15 sept – 31 maj

Dessa tider finns posterade på skyltar vid samtliga platser.

Solhems vinteruppläggningsplats är försedd med låsta bommar. Tillträde fås genom att ringa hamnbetjäningen, telefon +358 (0) 400 789 556, när man vill in på området.

Observera att tiden för vinterförvaring har förlängts på Solhems åkrar.

Läs mer om vinterförvaring under rubriken Uppläggningsplatser.

 

Lediga strandbodsplatser

I anslutning till småbåtshamnarna i Lervik och Notudden kan Mariehamns hamn Ab nu erbjuda platser för bygge av strandbod. Läs mera på sidan för arrendeplatser för båthus och strandbodar om vilka platser det gäller och hur man går tillväga för att anmäla sitt intresse.

 

Vattenposterna i småbåtshamnarna är öppna

Vid Socis parkering, vid Lerviks parkering och vid Solhems båtuppläggningsområde är vattenposterna igång.

Vid problem med vattenförsörjningen vänligen kontakta hamnbetjäningen, tel +358 (0) 400 789 556.

 Mattvättarna vid Nabben och Lervik är öppna

Kopplades på igen 15.05.2019. Stängs 01.10.2019

Pommernhamnen öppnar säsongen 2019

Inför säsongen 2019 kommer småbåtshamnen vid Pommernområdet att stå klar och Mariehamns hamn Ab kan igen erbjuda båtplatser i anslutning till Pommern. Småbåtshamnen kommer att vara uppdelad i två bassänger.Den södra bassängen är ämnad för traditionella träbåtar och kommer att ha förtöjning till påle. Den norra bassängen “Pommernhamnen” kommer att rymma tio båtplatser med y-bommar för små fritidsbåtar. För intresseanmälan kontakta ekonomiadministratören på [email protected]

I den norra bassängen kommer också att finnas fyra något större båtplatser främst tänkta för kunder med kommersiell verksamhet. För bokning och mera information kontakta ekonomiadministratören på [email protected]

 

Taxor 2019

Taxan för uppläggningsplatserna för säsongen 2018/2019 är oförändrad från fjolåret.

Taxan för båtplatser för 2019 finns under taxa småbåtar 2019.