Gällande frågor kring inresande till Åland hänvisar vi till covid.ax och till gränsbevakningen på www.raja.fi/sv » Läs mer
Sök

Aktuellt i våra småbåtshamnar

Just nu…

 

Båtplats till sommaren?

Bokningen inför årets båtplatssäsong är igång. Hör av dig till ekonomiadministratören för att få förslag om vilken båtplats som passar just din båt.

Bosatta i Mariehamn har förtur till platserna, men efter den 1 maj varje år kan alla övriga intresserade också hyra båtplats.

Latrinpumparna vid Skärgårdshamnen och vid Lervik är öppna

Latrinpumparna och därtill hörande vattenposter kopplas på igen i mitten på maj 2021. Stängs sista måndagen i oktober.

Mattvättarna vid Nabben och Lervik är öppna

Matvättarna kopplas på i mitten på maj 2021. Stängs 01.10.2021

Vattenposterna vid Lervik och Solhems åkrar öppnar måndag 19.04.21

Vid Lerviks parkering och Solhems båtuppläggningsområde kommer vattenposterna att kopplas på måndagen den 19.04.21.

 

Båtplatsmeddelande till långvariga kunder

Mariehamns hamn Ab har skickat ut årets båtplatsmeddelande till de kunder som hyr båtplats för längre tid. Förändring, till exempel byte eller uppsägning av plats bör meddelas senast 16.04.2021. Därefter sker fakturering.

Taxor 2021

Taxorna för båtplatser fastställdes av styrelsen för Mariehamns hamn Ab den 24.11.2020 och finns under fliken taxa småbåtar .

 

Vinteruppläggningsplatsen vid Solhems åkrar öppnar 01. september för förvaring av båtar

Mariehamns hamn Ab erbjuder vinterförvaringsplatser vid Solhems åkrar mellan 01. september och 20. juni.

Solhems vinteruppläggningsplats är försedd med bom med kodlås. Tillträde fås vardagar genom att ringa hamnkontoret via växeln, telefon +358 (18) 5310  och få tillgång till koden.OBS! Kom ihåg att stänga och låsa bommen efter att båten lagts upp /tagits från området! Viktigt att tänka på för Dig som vill lägga upp en båt är att ha en tydlig skylt med namn, adress och telefonnummer. Erfarenheten visar att skyltar gjorda av plywood och textade med sprittusch håller bäst för väder och vind. Har man nyttjat vinteruppläggningsplatsen under vintern och har som avsikt att nyttja uppläggningsplatsen även kommande vintersäsong 2021/2022 är det möjligt att lämna båtvaggor över sommaren på för detta avsedd plats på Solhems åkrar. Läs mer om vinterförvaring under rubriken Uppläggningsplatser.

 

 

Förfrågan om kontaktuppgifter från Nabbens vänner och Lerviks båtväktare

Vid småbåtshamnarna vid Nabben och Lervik finns föreningar för de som har båtplatser och bodar. Vid Nabbens småbåtshamn verkar Nabbens vänner och vid Lervik verkar Lerviks båtväktare. Tillsammans med år 2020 års båtplatsmeddelande fick de som hyr båtplats i respektive hamn ett utskick med förfrågan om förmedlande av kontaktuppgifter. Enligt rådande GDPR- lagstiftning behöver Mariehamns hamn Ab samtycke från kunden för att lämna ut kontaktuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar kunduppgifter på sidan om registerbeskrivningar.

Ifall man vill komma i kontakt med Nabbens vänner direkt kan man kontakta ordförande Lars Porko via [email protected] och Lerviks båtväktare hittar du på Facebooksidan Lerviks Båtväktare.

Omhändertagna båtar från Nabbens småbåtshamn

Mariehamns hamn Ab har städat upp Nabbens småbåtshamn.

Norr om sjöbodarna fanns flertalet gamla båtar kvarlämnade. De har legat där i många år. De som var trasiga har dokumenterats och destruerats. Övriga båtar lappades och ägarna uppmanades att ta bort sina båtar omgående, annars skulle båtarna omhändertas och destrueras. Två av dessa båtar togs till destruktion den 01.04.20 och övriga båtar flyttades till Solhems vinteruppläggningsplats.

Omhändertagen båt ges ut mot beskrivning och förskottsbetalning om EUR 248,- inkl 24% moms. Detta motsvarar självkostnadspriset för lastning och transport till Solhem.

För mera information, kontakta hamnmästare Helena Jansson, tel 0407743165 eller via [email protected]

Kommunal parkeringsövervakning i Lervik

Mariehamns hamn Ab har sett över parkeringssituationen i Lerviks småbåtshamn.

Från och med den 15 juli 2019 har vi kommunal parkeringsövervakning och området är skyltat.

Området närmast bryggorna tillåter 3 dygns parkering och det finns både parkeringsplats för rörelsehindrade samt platser för 10 minuters parkering.

Området in bakom mattvättarna har tillsvidare fri tid för personbilar.

Syftet är att möjliggöra parkering för de som hyr båtplatser av oss. Därför tillås inte längre trailer- eller båtbocksförvaring i området.

Strandbodsplatser i Lervik

Området för strandbodar i Lervik behöver städas upp. Nya arrendetagare kommer att börja bebygga sina strandbodsplatser. Alla arrendetagare anmodas därför att snarast flytta bort eventuella ägodelar utanför sina strandbodar. Kvarblivet material kommer att omhändertas av Mariehamns hamn Ab på ägarens bekostnad. Vid frågor och olägenheter ta kontakt med hamnmästare Helena Jansson tel: 531 473, [email protected]

 

Tillfällig angöring vid bron till Lilla holmen

Sedan sommaren 2019 erbjuder Mariehamns hamn Ab tillfällig angöring vid bron till Lilla holmen.  Vid de skyltade platserna kan man förtöja sin båt 3 timmar. Platserna passar enbart för små grundgående båtar. Vänligen observera att platsen längst in i hörnet vid grinden till Lilla holmen inte ingår i platserna för tillfällig angöring

Pommernhamnen öppnade säsongen 2019

Småbåtshamnen vid Pommernområdet är klar och Mariehamns hamn Ab kan igen erbjuda båtplatser i anslutning till Pommern. Småbåtshamnen är uppdelad i två bassänger.Den södra bassängen är ämnad för traditionella träbåtar och har förtöjning till påle. Den norra bassängen “Pommernhamnen” rymmer tio båtplatser med y-bommar för små fritidsbåtar och fyra något större båtplatser främst tänkta för kunder med kommersiell verksamhet. För bokning och mera information kontakta ekonomiadministratören på [email protected]