Tall Ships Race i Mariehamn 22 - 25 juli 2021. » Läs mer
Sök

Aktuellt i våra småbåtshamnar

Just nu…

Båtplats till sommaren?

Bokningen inför årets båtplatssäsong har tagit fart. Just nu finns lediga båtplatser vid Lervik, Notudden, Pommernhamnen och Kulturbassängen vid Pommern. Hör av dig till ekonomiadministratören för att se vilken båtplats som passar just din båt.

Bosatta i Mariehamn har förtur till platserna, men efter den 1 maj varje år kan alla övriga intresserade också hyra båtplats. Eftersom det är stort tryck på våra båtplatser vid Nabben, Fahlers, Skärgårdshamnen och Socishamnen är det bra att höra av sig i god tid och ställa sig på kölistan.

Båtplatsmeddelande till långvariga kunder

Mariehamns hamn Ab har skickat ut årets båtplatsmeddelande till de kunder som hyr båtplats för längre tid. Förändring, till exempel byte eller uppsägning av plats bör meddelas senast 16.04.2021. Därefter sker fakturering.

Taxor 2021

Taxorna för båtplatser fastställdes av styrelsen för Mariehamns hamn Ab den 24.11.2020 och finns under fliken taxa småbåtar .

 

Vinteruppläggningsplatsen vid Solhems åkrar öppnar 01. september för förvaring av båtar

Mariehamns hamn Ab erbjuder vinterförvaringsplatser vid Solhems åkrar mellan 01. september och 20. juni.

Solhems vinteruppläggningsplats är försedd med bom med kodlås. Tillträde fås vardagar genom att ringa hamnkontoret via växeln, telefon +358 (18) 5310  och få tillgång till koden.OBS! Kom ihåg att stänga och låsa bommen efter att båten lagts upp /tagits från området! Viktigt att tänka på för Dig som vill lägga upp en båt är att ha en tydlig skylt med namn, adress och telefonnummer. Erfarenheten visar att skyltar gjorda av plywood och textade med sprittusch håller bäst för väder och vind. Har man för avsikt att utnyttja vinteruppläggningsplatsen även kommande vintersäsong 2021/2022 är det möjligt att lämna båtvaggor över sommaren på för detta avsedd plats på Solhems åkrar. Läs mer om vinterförvaring under rubriken Uppläggningsplatser.

Mattvättarna vid Nabben och Lervik är stängda

Matvättarna kopplas på i mitten på maj 2021. Stängdes 01.10.2020

Vattenposterna vid Lervik och Solhems åkrar stängda

Vid Lerviks parkering och Solhems båtuppläggningsområde är vattenposterna stängda fram till mitten på april 2021.

Latrinpumparna vid Skärgårdshamnen och vid Lervik är stängda

Latrinpumparna och därtill hörande vattenposter kopplas på igen i mitten på maj 2021. Stängs sista måndagen i oktober.

 

Förfrågan om kontaktuppgifter från Nabbens vänner och Lerviks båtväktare

Vid småbåtshamnarna vid Nabben och Lervik finns föreningar för de som har båtplatser och bodar. Vid Nabbens småbåtshamn verkar Nabbens vänner och vid Lervik verkar Lerviks båtväktare. Tillsammans med år 2020 års båtplatsmeddelande fick de som hyr båtplats i respektive hamn ett utskick med förfrågan om förmedlande av kontaktuppgifter. Enligt rådande GDPR- lagstiftning behöver Mariehamns hamn Ab samtycke från kunden för att lämna ut kontaktuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar kunduppgifter på sidan om registerbeskrivningar.

Ifall man vill komma i kontakt med Nabbens vänner direkt kan man kontakta ordförande Lars Porko via [email protected] och Lerviks båtväktare hittar du på Facebooksidan Lerviks Båtväktare.

Omhändertagna båtar från Nabbens småbåtshamn

Mariehamns hamn Ab har städat upp Nabbens småbåtshamn.

Norr om sjöbodarna fanns flertalet gamla båtar kvarlämnade. De har legat där i många år. De som var trasiga har dokumenterats och destruerats. Övriga båtar lappades och ägarna uppmanades att ta bort sina båtar omgående, annars skulle båtarna omhändertas och destrueras. Två av dessa båtar togs till destruktion den 01.04.20 och övriga båtar flyttades till Solhems vinteruppläggningsplats.

Omhändertagen båt ges ut mot beskrivning och förskottsbetalning om EUR 248,- inkl 24% moms. Detta motsvarar självkostnadspriset för lastning och transport till Solhem.

För mera information, kontakta hamnmästare Helena Jansson, tel 0407743165 eller via [email protected]

Kommunal parkeringsövervakning i Lervik

Mariehamns hamn Ab har sett över parkeringssituationen i Lerviks småbåtshamn.

Från och med den 15 juli 2019 har vi kommunal parkeringsövervakning och området är skyltat.

Området närmast bryggorna tillåter 3 dygns parkering och det finns både parkeringsplats för rörelsehindrade samt platser för 10 minuters parkering.

Området in bakom mattvättarna har tillsvidare fri tid för personbilar.

Syftet är att möjliggöra parkering för de som hyr båtplatser av oss. Därför tillås inte längre trailer- eller båtbocksförvaring i området.

Strandbodsplatser i Lervik

Området för strandbodar i Lervik behöver städas upp. Nya arrendetagare kommer att börja bebygga sina strandbodsplatser. Alla arrendetagare anmodas därför att snarast flytta bort eventuella ägodelar utanför sina strandbodar. Kvarblivet material kommer att omhändertas av Mariehamns hamn Ab på ägarens bekostnad.Vid frågor och olägenheter ta kontakt med hamnmästare Helena Jansson tel: 531 473, [email protected]

 

Tillfällig angöring vid bron till Lilla holmen

Sedan sommaren 2019 erbjuder Mariehamns hamn Ab tillfällig angöring vid bron till Lilla holmen.  Vid de skyltade platserna kan man förtöja sin båt 3 timmar. Platserna passar enbart för små grundgående båtar. Vänligen observera att platsen längst in i hörnet vid grinden till Lilla holmen inte ingår i platserna för tillfällig angöring

Pommernhamnen öppnade säsongen 2019

Småbåtshamnen vid Pommernområdet är klar och Mariehamns hamn Ab kan igen erbjuda båtplatser i anslutning till Pommern. Småbåtshamnen är uppdelad i två bassänger.Den södra bassängen är ämnad för traditionella träbåtar och har förtöjning till påle. Den norra bassängen “Pommernhamnen” rymmer tio båtplatser med y-bommar för små fritidsbåtar och fyra något större båtplatser främst tänkta för kunder med kommersiell verksamhet. För bokning och mera information kontakta ekonomiadministratören på [email protected]