Sök
1°C
klar himmel
2.6 m/s
64%

Aktuellt i våra småbåtshamnar

Just nu…

Sedvanligt underhållsarbete pågår året runt i våra småbåtshamnar.

Mellanbroar och landgångar ses över och en stor del av y-bommarnas flytkroppar byts ut.

Båtarna som lagts upp för vinterförvaring dokumenteras som bäst och fakturor skickas ut i januari. Viktigt att tänka på för Dig som har lagt upp en båt är att ha en tydlig skylt med namn, adress och telefonnummer. Erfarenheten visar att skyltar gjorda av plywood och textade med sprittusch håller bäst för väder och vind. Ge också akt på de olika vinterförvaringsplatsernas öppettider.

Vid olägenheter ta kontakt med hamnmästare Helena Jansson tel: 531 473, [email protected]

Vinteruppläggningsplatserna är öppna för förvaring av båtar

Mariehamns hamn Abs vinterförvaringsplatser är öppna enligt följande:

Solhems åkrar öppen: 1 sept – 20 juni
Lervik, bakom mattvättarna öppen: 1 sept – 10 juni
Lerviks parkering öppen: 15 sept – 31 maj
Socishamnen vid Lilla Holmen öppen: 15 sept – 31 maj

 

Dessa tider finns posterade på skyltar vid samtliga platser.

Solhems vinteruppläggningsplats är försedd med låsta bommar. Tillträde fås genom att ringa hamnbetjäningen, telefon +358 (0) 400 789 556, när man vill in på området.

Observera att tiden för vinterförvaring har förlängts på Solhems åkrar.

Läs mer om vinterförvaring under rubriken Uppläggningsplatser.

Vattenposterna i småbåtshamnarna är stängda

Vid problem med vattenförsörjningen vänligen kontakta hamnbetjäningen, tel +358 (0) 400 789 556.

Mattvättarna vid Nabben och Lervik är stängda

Stängdes 01.10.2018. Kopplas på igen för vårsäsongen 2019.

Taxor 2019

Taxan för uppläggningsplatserna för säsongen 2018/2019 är oförändrad från fjolåret.

Taxan för båtplatser för 2019 finns under taxa småbåtar 2019.

Pommernhamnen är stängd

Småbåtshamnen vid Pommern är tillsvidare stängd på grund av byggandet av en torrdocka till museifartyget Pommern samt ombyggnaderna vid Pommernområdet. Småbåtshamnen är stängd under hela byggtiden. De som hyr båtplats vid Pommernhamnen har erbjudits plats vid Notuddens småbåtshamn. Brev om detta har skickats per post till de berörda hyrestagarna. Kontakta hamnkontoret om Du hör till dem vars båtplats berörs av bygget och Du behöver en ny båtplats.