Sök
-2°C
molnigt
5.7 m/s
63%

Aktuellt i våra småbåtshamnar

Just nu…

Vinteruppläggningsplatsen vid Solhems åkrar är öppen för förvaring av båtar

Mariehamns hamn Ab erbjuder vinterförvaringsplatser vid Solhems åkrar mellan 01. september och 20. juni.

Solhems vinteruppläggningsplats är försedd med låst bom.

Tillträde fås genom att ringa hamnbetjäningen, telefon +358 (0) 400 789 556, när man vill in på området.

Viktigt att tänka på för Dig som vill lägga upp en båt är att ha en tydlig skylt med namn, adress och telefonnummer. Erfarenheten visar att skyltar gjorda av plywood och textade med sprittusch håller bäst för väder och vind.

Läs mer om vinterförvaring under rubriken Uppläggningsplatser.

 

Taxor 2020

Taxorna för båtplatser fastställdes av styrelsen för Mariehamns hamn Ab den 26.11.2019 och finns under taxa småbåtar .

Taxor 2019

Taxan för båtplatser för 2019 finns under taxa småbåtar 2019.

Kommunal parkeringsövervakning i Lervik

Mariehamns hamn Ab har sett över parkeringssituationen i Lerviks småbåtshamn.

Från och med den 15 juli 2019 har vi kommunal parkeringsövervakning och området är skyltat.

Området närmast bryggorna tillåter 3 dygns parkering och det finns både parkeringsplats för rörelsehindrade samt platser för 10 minuters parkering.

Området in bakom mattvättarna har tillsvidare fri tid för personbilar.

Syftet är att möjliggöra parkering för de som hyr båtplatser av oss. Därför tillås inte längre trailer- eller båtbocksförvaring i området.

Hyr en båtplats i Mariehamn

Det finns båtplatser att hyra vid Fahlers, Skärgårdshamnen, Socishamnen, Lervik, Notudden och vid nyöppnade Pommernhamnen. Även bosatta utanför Mariehamn är välkomna att hyra en plats. Läs mer på sidan om att  hyra båtplats

Strandbodsplatser i Lervik

Området för strandbodar i Lervik behöver städas upp. Nya arrendetagare kommer att börja bebygga sina strandbodsplatser. Alla arrendetagare anmodas därför att snarast flytta bort eventuella ägodelar utanför sina strandbodar. Kvarblivet material kommer att omhändertas av Mariehamns hamn Ab på ägarens bekostnad.Vid frågor och olägenheter ta kontakt med hamnmästare Helena Jansson tel: 531 473, [email protected]

 

Tillfällig angöring vid bron till Lilla holmen

Nytt för sommaren 2019 är att Mariehamns hamn Ab erbjuder tillfällig angöring vid bron till Lilla holmen.  Vid de skyltade platserna kan man förtöja sin båt 3 timmar. Platserna passar enbart för små grundgående båtar. Vänligen observera att platsen längst in i hörnet vid grinden till Lilla holmen inte ingår i platserna för tillfällig angöring

 

 

Vattenposterna i småbåtshamnarna är stängda för säsongen

Vid Socis parkering, vid Lerviks parkering och vid Solhems båtuppläggningsområde är vattenposterna stängda.

Mattvättarna vid Nabben och Lervik är stängda

Matvättarna kopplas på igen i mitten på maj 2020. Stängdes 01.10.2019

Pommernhamnen öppnade säsongen 2019

Småbåtshamnen vid Pommernområdet är klar och Mariehamns hamn Ab kan igen erbjuda båtplatser i anslutning till Pommern. Småbåtshamnen är uppdelad i två bassänger.Den södra bassängen är ämnad för traditionella träbåtar och har förtöjning till påle. Den norra bassängen “Pommernhamnen” rymmer tio båtplatser med y-bommar för små fritidsbåtar och fyra något större båtplatser främst tänkta för kunder med kommersiell verksamhet. För bokning och mera information kontakta ekonomiadministratören på [email protected]