For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Aktuellt i våra småbåtshamnar

Just nu…

Ledig arrendetomt för båthus vid Nabbens sjöviste

I anslutning till småbåtshamnen vid Nabben kan Mariehamns hamn Ab ännu erbjuda en arrendeplats för bygge av båthus. Intresseanmälan görs till Mariehamns hamn Ab. Läs mera på sidan för arrendeplatser för båthus och strandbodar om vilken plats det gäller och hur man går tillväga för att anmäla sitt intresse. Under våren 2024 kommer Mariehamns hamn Ab även att kunna bjuda ut ett antal arrendeplatser för strandbodar vid Nabbens sjöviste. Mera information om detta kommer i april 2024.

På jakt efter båtplats för säsongen 2024?

Bokningen är öppen året om. Även för personer bosatta utanför Mariehamn öppnar bokningen av båtplatser den 02.01.2024 inför säsongen 2024.

Hör av dig till oss på hamnkontoret för att få förslag om vilka båtplatser som är lediga och kunde passa just din båt. Vi kan erbjuda båtplatser i så gott som samtliga småbåtshamnar i Mariehamn. Har du en traditionell träbåt finns även lediga båtplatser vid Kulturhamnen vid Pommern.

Lemströms kanal 2024 – 2025

Farleden genom Lemströms kanal är stängd mellan 01.01 – 31.05.2024. Efter detta kommer farleden att ha begränsad framkomlighet under åren 2024 – 2025. Läs mer om detta på landskapsregeringens hemsida.

 

Taxor 2024

Taxorna för båtplatser fastställdes av styrelsen för Mariehamns hamn Ab den 28.11.2023 och finns under fliken Taxa.

Vattenposterna vid Lerviks småbåtshamn öppnas i mitten på maj

Latrinpumparna vid Skärgårdshamnen och vid Lervik öppnas i mitten på maj

Latrinpumparna och därtill hörande vattenposter kopplas på i mitten på maj. Stängs sista måndagen i oktober.

Småbåtshamnarnas avfallskärl kommer på plats vecka 18

Då småbåtssäsongen kommer igång på allvar kommer även sopkärlen på plats för våra kunder i småbåtshamnarna.

Underhåll av bommar och landgångar i Lervik under november månad

Mariehamns hamn Ab kommer att utföra underhåll i Lerviks småbåtshamn. Följande arbeten är på gång: byte av vissa y-bommar, utläggning av nya kättingar och vikter, träarbete på vissa brygglock, renovering av några av landgångarna ut till bryggorna.

Det kommer att vara begränsad framkomlighet på piren och bryggorna. Det är även begränsad framkomlighet ut till den södra båtrampen pga material och utrustning på piren. Från den 1:a november bör alla båtar vara upptagna på land – men om det finns någon båt som ännu är sjön kan ägaren bli kontaktad för flytt.

Beroende på väderförhållandena beräknas arbetet pågå under november månad.

 

Mattvättarna vid Nabben och Lervik stänger 30.09.2023

Mariehamns hamn Ab kommer att avveckla mattvättarna vid Nabbens sjöviste och Lerviks småbåtshamn per 30.09.2023. Läs mer om detta beslut här: Information mattvättar.

Vinteruppläggningsplatsen vid Solhems åkrar är stängd

Mariehamns hamn Ab erbjuder inga tjänster för båtupptagning eller platser för vinterförvaring. Som båtägare behöver du själv ordna eller kontakta ett företag som kan hjälpa dig med upptagning och/eller uppläggning av din båt. Det är inte tillåtet att ställa upp båtar utan tillstånd av markägaren.

Läs mer om vinterförvaring under rubriken Uppläggningsplatser.

 

Nyhet för år 2023: Grind vid Notuddens småbåtshamn

Mariehamns hamn Ab har installerat en grind på bryggan vid Notuddens småbåtshamn med elektroniskt lås. För att nå sin båtplats behövs en personlig tag som kvitteras ut från hamnkontoret mot en engångskostnad om 30 euro.

Informationsblad skickas ut till alla berörda kunder och finns även att läsa här: Info Notudden grind. Vid frågor eller problem kontaktas hamnskyddschefen via [email protected]

Detta är ett pilotprojekt som på sikt kan komma att införas även i andra småbåtshamnar.

Eluttag vid Lerviks och Nabbens bodar

Både vid Lerviks och Nabbens strandbodar finns eluttag som fungerar mot betalning vid myntautomat i respektive båthamn. På grund av de höjda elpriserna är tiden för användning nu 30 minuter per 20 cent.

 

Båtbottentvätt i Skärgårdshamnen öppnade år 2022

Mariehamns hamn Ab har upplåtit plats i Skärgårdshamnen för en båtbottentvätt och den öppnade sommaren 2022. För mer information se Båtvättens hemsida: båtvätten.ax

 

Nabbens vänner och Lerviks båtväktare

Vid småbåtshamnarna vid Nabben och Lervik finns föreningar för de som har båtplatser och bodar. Vid Nabbens småbåtshamn verkar Nabbens vänner och vid Lervik verkar Lerviks båtväktare. Ifall man vill komma i kontakt med de olika föreningarna har de egna Facebooksidor.

Kommunal parkeringsövervakning i Lervik

Mariehamns hamn Ab har sett över parkeringssituationen i Lerviks småbåtshamn.

Från och med den 15 juli 2019 har vi kommunal parkeringsövervakning och området är skyltat.

Området närmast bryggorna tillåter 3 dygns parkering och det finns både parkeringsplats för rörelsehindrade samt platser för 10 minuters parkering.

Området in bakom mattvättarna har tillsvidare fri tid för personbilar.

Syftet är att möjliggöra parkering för de som hyr båtplatser av oss. Trailer- eller båtbocksförvaring tillåts EJ på området.

Tillfällig angöring vid bron till Lilla holmen

Sedan sommaren 2019 erbjuder Mariehamns hamn Ab tillfällig angöring vid bron till Lilla holmen.  Vid de skyltade platserna kan man förtöja sin båt 3 timmar. Platserna passar enbart för små grundgående båtar. Vänligen observera att platsen längst in i hörnet vid grinden till Lilla holmen inte ingår i platserna för tillfällig angöring

Pommernhamnen öppnade säsongen 2019

Småbåtshamnen vid Pommernområdet är klar och Mariehamns hamn Ab kan erbjuda båtplatser i anslutning till Pommern. Småbåtshamnen är uppdelad i två bassänger.Den södra bassängen är ämnad för traditionella träbåtar och har förtöjning till påle. Den norra bassängen “Pommernhamnen” rymmer tio båtplatser med y-bommar för små fritidsbåtar och fyra något större båtplatser främst tänkta för kunder med kommersiell verksamhet.