For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Aktuellt i våra småbåtshamnar

Just nu…

På jakt efter båtplats?

Det finns fortfarande lediga båtplatser i våra småbåtshamnar och bokningen är öppen. Hör av dig till ekonomiadministratören för att få förslag om vilka båtplatser som är lediga och kunde passa just din båt. Just nu har vi till exempel båtplatser lediga för större och mindre båtar vid Fahlers brygga, Socishamnen, Lervik och Notudden. Har du en traditionell träbåt finns också lediga båtplatser vid Kulturhamnen vid Pommern. Båtsäsongen pågår tills isen lägger.

Vattenposterna vid Lerviks småbåtshamn

Vattenläckan vid Lerviks småbåtshamnsområde är fixad. Vattenposterna vid Lervik är öppna.

Latrinpumparna vid Skärgårdshamnen och vid Lervik är öppna

Latrinpumparna och därtill hörande vattenposter kopplas på i mitten på maj 2022. Stängs sista måndagen i oktober.

Taxor 2022

Taxorna för båtplatser fastställdes av styrelsen för Mariehamns hamn Ab den 26.11.2021 och finns under fliken Taxa Småbåtsplatser 2022.

Vinteruppläggningsplatsen vid Solhems åkrar stänger 20.juni för förvaring av båtar

Mariehamns hamn Ab erbjuder vinterförvaringsplatser vid Solhems åkrar mellan 01. september och 20. juni.

Solhems vinteruppläggningsplats är försedd med bom med kodlås. Tillträde fås vardagar genom att ringa hamnkontoret via växeln, telefon +358 (18) 5310  och få tillgång till koden.OBS! Kom ihåg att stänga och låsa bommen efter att båten lagts upp /tagits från området! Viktigt att tänka på för Dig som vill lägga upp en båt är att ha en tydlig skylt med namn, adress och telefonnummer. Erfarenheten visar att skyltar gjorda av plywood och textade med sprittusch håller bäst för väder och vind. Har man nyttjat vinteruppläggningsplatsen under vintern och har som avsikt att nyttja uppläggningsplatsen även kommande vintersäsong 2022/2023 är det möjligt att lämna båtvaggor över sommaren på för detta avsedd plats på Solhems åkrar. Läs mer om vinterförvaring under rubriken Uppläggningsplatser.

Nyhet för i år: Båtbottentvätt i Skärgårdshamnen

Mariehamns hamn Ab har upplåtit plats i Skärgårdshamnen för en båtbottentvätt som öppnar i sommar. För mer information se Båtvättens hemsida: båtvätten.ax

 

Mattvättarna vid Nabben och Lervik är öppna

Matvättarna kopplas på i mitten på maj 2022. Stängs 01.10.2022

 

Nabbens vänner och Lerviks båtväktare

Vid småbåtshamnarna vid Nabben och Lervik finns föreningar för de som har båtplatser och bodar. Vid Nabbens småbåtshamn verkar Nabbens vänner och vid Lervik verkar Lerviks båtväktare. Ifall man vill komma i kontakt med de olika föreningarna har de egna Facebooksidor.

Omhändertagna båtar från Nabbens småbåtshamn

Mariehamns hamn Ab har städat upp Nabbens småbåtshamn.

Norr om sjöbodarna fanns flertalet gamla båtar kvarlämnade. De har legat där i många år. De som var trasiga har dokumenterats och destruerats. Övriga båtar lappades och ägarna uppmanades att ta bort sina båtar omgående, annars skulle båtarna omhändertas och destrueras. Två av dessa båtar togs till destruktion den 01.04.20 och övriga båtar flyttades till Solhems vinteruppläggningsplats.

Omhändertagen båt ges ut mot beskrivning och förskottsbetalning om EUR 248,- inkl 24% moms. Detta motsvarar självkostnadspriset för lastning och transport till Solhem.

För mera information, kontakta hamnmästare Helena Jansson, tel 0407743165 eller via [email protected]

Kommunal parkeringsövervakning i Lervik

Mariehamns hamn Ab har sett över parkeringssituationen i Lerviks småbåtshamn.

Från och med den 15 juli 2019 har vi kommunal parkeringsövervakning och området är skyltat.

Området närmast bryggorna tillåter 3 dygns parkering och det finns både parkeringsplats för rörelsehindrade samt platser för 10 minuters parkering.

Området in bakom mattvättarna har tillsvidare fri tid för personbilar.

Syftet är att möjliggöra parkering för de som hyr båtplatser av oss. Därför tillås inte längre trailer- eller båtbocksförvaring i området.

Tillfällig angöring vid bron till Lilla holmen

Sedan sommaren 2019 erbjuder Mariehamns hamn Ab tillfällig angöring vid bron till Lilla holmen.  Vid de skyltade platserna kan man förtöja sin båt 3 timmar. Platserna passar enbart för små grundgående båtar. Vänligen observera att platsen längst in i hörnet vid grinden till Lilla holmen inte ingår i platserna för tillfällig angöring

Pommernhamnen öppnade säsongen 2019

Småbåtshamnen vid Pommernområdet är klar och Mariehamns hamn Ab kan erbjuda båtplatser i anslutning till Pommern. Småbåtshamnen är uppdelad i två bassänger.Den södra bassängen är ämnad för traditionella träbåtar och har förtöjning till påle. Den norra bassängen “Pommernhamnen” rymmer tio båtplatser med y-bommar för små fritidsbåtar och fyra något större båtplatser främst tänkta för kunder med kommersiell verksamhet.