Sök
15°C
klar himmel
1.5 m/s
77%

Uppläggningsplatser

Mariehamns hamn Ab erbjuder vinterförvaring av båtar vid uppläggningsplatsen vid Solhems åkrar.

Öppettider för vinterförvaring Solhems åkrar:

Solhems åkrar öppen: 1 sept – 20 juni

Infarten till vinterförvaringsområdet är avspärrad med en vägbom. Vägbommen är försedd med kodlås. För att få tillträde till området under vardagar kontaktas hamnkontoret via växeln tel: +358 18 5310 för att få tillgång till koden. OBS! Kom ihåg att stänga och låsa bommen efter att båten lagts upp /tagits ut!

Utanför området finns besöksparkering.

Vid Solhems åkrar finns tillgång till rinnande vatten och el. För tillfället erbjuds el från en uttag med tidsrelä som ger ström i en viss tid vid knapptryckning. Under hösten planerar Mariehamns hamn Ab att utöka antalet uttagsstolpar för el. Vattenposten är igång.

Samtliga förvaringsplatser är avgiftsbelagda. Taxan för vinteruppläggning du i småbåtstaxa 2019

Om du på hösten vill hyra en uppläggningsplats vid Solhems åkrar (Lervik) är du välkommen att kontakta Hamnbetjäningen på +358 (0) 400 789 556 för att boka tid för att ställa upp / ta ut båten.

Observera att uppläggningsplatsen enbart är till för vinterförvaring av båtar.

Om man inte tar bort sin båt från vinterförvaringsplatsen inom utsatt tid faktureras EUR 6,- per påbörjat dygn som överskrider öppettiderna. Det är på kundens ansvar att meddela Hamnbetjäningen eller Hamnkontoret när båten är borttagen.

Om man har för avsikt att nyttja vinteruppläggningsplatsen kommande vintersäsong 2020/2021 får man lämna båtvaggor på för detta skyltad plats inom området. Vaggorna ska vara tydligt märkta med namn och kontaktuppgifter.

Ordningsregler för uppläggningsplatsen hittar du i hamnordningen. Vid uthyrningen av uppläggningsplatser följer vi allmänna avtalsvillkor för Mariehamns hamn Ab.