For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Uppläggningsplatser

Mariehamns hamn Ab erbjuder vinterförvaring av båtar vid uppläggningsplatsen vid Solhems åkrar.

Öppettider för vinterförvaring Solhems åkrar:

Solhems åkrar öppen: 1 sept – 20 juni

Infarten till vinterförvaringsområdet är avspärrad med en vägbom. Vägbommen är försedd med kodlås. För att få tillträde till området under vardagar kontaktas hamnkontoret via växeln tel: +358 18 5310 för att få tillgång till koden. OBS! Kom ihåg att stänga och låsa bommen efter att båten lagts upp /tagits ut!

Utanför området finns besöksparkering.

Vid Solhems åkrar finns tillgång till rinnande vatten och el. För tillfället erbjuds el från uttag med tidsrelä som ger ström i en viss tid vid knapptryckning. Vattenposten är igång.

Samtliga förvaringsplatser är avgiftsbelagda. Taxan för vinteruppläggning du i Taxa Småbåtsplatser 2022

Observera att uppläggningsplatsen enbart är till för vinterförvaring av båtar.

Om man inte tar bort sin båt från vinterförvaringsplatsen inom utsatt tid faktureras EUR 6,- per påbörjat dygn som överskrider öppettiderna. Det är på kundens ansvar att meddela Hamnbetjäningen eller Hamnkontoret när båten är borttagen.

Den 20 juni 2023 är sista förvaringsdag för upplagda båtar, trailers, båtvaggor och annat båtuppläggningsmaterial. Båtuppläggningsplatsen stänger efter detta datum.

Ordningsregler för uppläggningsplatsen hittar du i hamnordningen. Vid uthyrningen av uppläggningsplatser följer vi allmänna avtalsvillkor för Mariehamns hamn Ab.