For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Vinterförvaring av båtar

Mariehamns hamn Ab erbjuder inga tjänster för båtupptagning eller platser för vinterförvaring av båtar. Du som båtägare behöver själv ordna eller kontakta ett företag som kan hjälpa dig med upptagning och uppläggning av din båt.

Vi vill tacka våra kunder för den tid som har varit och för att de har anlitat Mariehamns hamn Ab för vinterförvaring genom åren. Från hösten 2023 och framåt hänvisar vi kunderna till privata initiativ.

Vinterförvaringsplatsen vid Solhems åkrar är stängd

Den 20 juni 2023 var sista förvaringsdag för upplagda båtar, trailers, båtvaggor och annat båtuppläggningsmaterial. Båtuppläggningsplatsen stänger efter detta datum.

Det finns fortfarande två vaggor kvar på uppläggningsplatsen. Vi ber ägarna att hämta sina vaggor och annat vinteruppläggningsmaterial så fort som möjligt. Det finns t ex en röd båtvagga utan namn, en trävagga, presenning, båtkapellsdelar och diverse trämaterial kvarlämnat. Den som vet med sig att man har lämnat kvar material ombedes ta bort det så fort som möjligt. Se bilder längre ned på denna sida.

Infarten till vinterförvaringsområdet är avspärrad med en vägbom. Vägbommen är försedd med kodlås. För att få tillträde till området under vardagar kontaktas hamnkontoret via växeln tel: +358 18 5310 för att få tillgång till koden.  OBS! Kom ihåg att stänga och låsa bommen efter att ekipaget tagits ut.