For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Verksamheten

Bolaget Mariehamns hamn Ab bildades den 16 september 2014 och ägs i sin helhet av Mariehamns stad. Den 1.1.2015 tog bolaget över stadens hamnverksamhet. Ägaren utformar ägardirektiv och tillsätter styrelsen.

Mariehamns hamn Ab skall erbjuda sina kunder – direkta såväl som indirekta – en effektiv och rationell passagerar-, gods- och terminalhantering.

Mariehamns hamn Ab bedriver hamn- och terminalverksamhet i Mariehamn. Det innebär att bolaget förutom löpande drift och underhåll även ansvarar för utveckling av och investeringar i hamnarna. Bolaget äger hamnanläggningarna med tillhörande fastigheter och har dispositionsrätt till stadens mark- och vattenområden.

Mariehamns hamn Ab erbjuder

 • kajplatser för passagerarfärjor i Västerhamn
 • terminal och kajanläggningar i Västerhamn
 • service och tjänster för färje-, kryssnings- och godstrafik
 • hamnar för godstrafik och reparationskajer
 • kajplatser vid Korrviks fiskehamn
 • småbåts- och turisthamnar i stadens östra och västra hamnar samt Kobba klintars hamn
 • kontors- och affärslokaler för uthyrning

Mariehamns hamn Ab ansvarar för

 • utveckling och underhåll av kajer och småbåtshamnar
 • hamnanläggningar
 • hantering av passagerar- och godstrafik
 • förvaltning av bolagets fastigheter