For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Nyheter

Lemströms kanal 2024 – 2025

26.01.2024

Farleden genom Lemströms kanal är stängd mellan 01.01 – 31.05.2024. Efter detta kommer farleden att ha begränsad framkomlighet under åren 2024 – 2025. Läs mer om detta på landskapsregeringens hemsida.

» Läs mer

Vill Du också ha ett båthus vid Nabben?

26.01.2024

I anslutning till småbåtshamnen vid Nabben kan Mariehamns hamn Ab ännu erbjuda en arrendeplats för bygge av båthus. Ansökan ska göras till Mariehamns hamn Ab så snabbt som möjligt. Läs mera på sidan för arrendeplatser för båthus och strandbodar.

» Läs mer

Taxor 2024

04.12.2023

Taxorna för år 2024 har fastställts av styrelsen för Mariehamns hamn Ab och finns nu på hemsidan under Hamntaxor.  

» Läs mer

Dags att ta upp fritidsbåtarna på land!

02.11.2023

Mariehamns hamn Ab uppmanar samtliga båtägare som hyr båtplats att ta upp sina fritidsbåtar på land. Enligt bolagets allmänna avtalsvillkor skall båtar tas upp på land innan november månad om inte skriftligt tillstånd om förlängd tid i sjön har inhämtats från hamnbolaget. Län närmare om detta i de allmänna avtalsvillkoren.

» Läs mer

Underhållsarbeten pågår vid Lerviks småbåtshamn

02.11.2023

Mariehamns hamn Ab utför underhåll i Lerviks småbåtshamn under november månad. Följande arbeten är på gång: byte av vissa y-bommar, utläggning av nya kättingar och vikter, träarbete på vissa brygglock, renovering av några av landgångarna ut till bryggorna. Det kommer att vara begränsad framkomlighet på piren och bryggorna. Det är även begränsad framkomlighet ut till […]

» Läs mer

Mattvättarna stängs

11.09.2023

Mariehamns Hamn Ab avvecklar anläggningarna för mattvättning vid Nabbens Sjöviste och Lerviks småbåtshamn per 30.09.2023. Anläggningarna kommer att demonteras efter säsongens slut. Bakgrunden till beslutet är mattvättarnas påverkan på den lokala närmiljön. Reningsanläggningarna uppfyller rådande krav men de kvarvarande näringsämnena efter reningen når ändå våra grunda och känsliga vikar vid Slemmerns och Lerviks strandområden. I […]

» Läs mer

Vinteruppläggningen vid Solhems åkrar stänger

26.06.2023

Den 20 juni 2023 var sista förvaringsdag för upplagda båtar, trailers, båtvaggor och annat båtuppläggningsmaterial vid vinteruppläggningsplatsen vid Solhems åkrar. Båtuppläggningsplatsen stänger efter detta datum. Vi ber ägarna att hämta sina ekipage och annat kvarlämnat material så fort som möjligt. Se foton på kvarlämnat material och läs mer på sidan om uppläggningsplatser

» Läs mer

Upphandling städavtal

21.06.2023

Mariehamns hamn Ab begär in anbud för städningsarbeten. Anbudsförfrågan fanns i anbudsportalen E-avrop. Sista inlämningsdag för anbud i anbudsportalen e-avrop är 15.08.2023 kl 14:00.

» Läs mer

Välkommen att hyra båtplats i Mariehamn

20.06.2023

Söker Du en båtplats i Mariehamn för din fritidsbåt? Välkommen att hyra plats hos oss! Mariehamns hamn Ab erbjuder båtplatser både på östra och västra sidan av Mariehamn. Det finns ännu lediga båtplatser i alla småbåtshamnar. Kontakta oss på hamnbolaget så ser vi vilken plats som kan passa just Din båt. Läs mer om våra […]

» Läs mer

Bolagsstämma

28.04.2023

Mariehamns hamn Ab:s ordinarie bolagsstämma hölls fredagen den 28.04.2023 kl 13:00 vid Tullpackshuset, Hamngatan 8, 22100 Mariehamn. Under stämman behandlades bokslutet för år 2022. Föredragningslista för stämman finns under fliken Föredragningslista hamnbolagets bolagsstämma 2023. Årsberättelsen för år 2022 finns under fliken årsredovisningar. Bolagsstämman var öppen för allmänheten. Deltagare ombeddes att anmäla sig på förhand till […]

» Läs mer

Grind vid Notudden

13.03.2023

Inför båtsäsongen 2023 kommer en grind med ett elektroniskt låssystem att installeras vid Notuddens småbåtshamn. Arbetet beräknas vara klart 15.04.2023. För att nå sin båtplats behöver en tag kvitteras ut från Mariehamns hamn Ab:s kontor i hamnterminalen mot en engångskostnad om 30 euro. Informationsmaterial skickas ut till berörda kunder och finns också att läsa på […]

» Läs mer

Ändring av elpris Nabben och Lervik

10.02.2023

Vid Nabben och vid Lervik finns möjlighet att använda el mot avgift. På grund av prishöjningar från vår leverantör ser vi oss tvungna att höja priset även för slutanvändaren. Information finns vid elskåpen vid Nabben och Lervik.

» Läs mer

Anbudsförfrågan elarbeten med ramavtal

10.01.2023

Mariehamns hamn Ab begär in anbud för elarbeten med ramavtal. Läs mer under aktuella upphandlingar. Anbudsförfrågan med bilagor har offentliggjorts på e-Avrops hemsida den 09.01.2023.  Tjänsten hittas via länken:  Ålandsportalen

» Läs mer

Ny hamnskydds- och fastighetsansvarig

02.12.2022

Den 05.12.2022 tillträder Björn Lindfors sin nya tjänst som hamnskydds- och fastighetsansvarig vid Mariehamns hamn Ab. Björn har en lång karriär till sjöss i olika befattningar och kommer närmast från en tjänst i Oil & Gas industrin, Norge. Vi välkomnar Björn till Mariehamns hamn Ab! Björns kontaktuppgifter finner ni på sidan Kontakta oss.  

» Läs mer

Hamnkontoret har flyttat till hamnterminalen

06.10.2022

Hamnkontoret har flyttat till nya lokaler i Hamnterminalen, våning 2. Den nya adressen är Mariehamns hamn Ab, Hamngatan 24.

» Läs mer

Båtbottentvätt i Skärgårdshamnen

06.05.2022

Inför säsongen 2022 kommer en båtbottentvätt att öppnas i Skärgårdshamnen. För mer information se hemsidan båttvätten.ax. Muddringsarbeten har genomförts under våren och arbetet att färdigställa tvätten pågår som bäst.

» Läs mer

Kom och jobba med oss i hamnen!

06.05.2022

Vi söker personal! Just nu söker vi trafikdirigerare och inhoppare som hamnövervakare över sommaren. Vi söker även hamnövervakare och arbetsledare för längre anställning. Läs mer om vad vi jobbar med i hamnen och lämna in din intresseanmälan på följande sida: Intresseanmälan / Ansökan Arbetsplatsen är i Mariehamn och arbetet sker i skift. Rekrytering sker kontinuerligt […]

» Läs mer

Årsservice av flytvästar!

03.03.2022

Mariehamns Hamn Ab inbegär offerter på periodisk granskning av flytvästar. Mera info hittas här:Aktuella upphandlingar

» Läs mer

Arbetsledare sökes

01.03.2022

Vi behöver förstärka vårt team i Västerhamn. Då en av våra medarbetare nu går vidare med nya utmaningar söker vi en erfaren Arbetsledare, vars grunduppgift är att leda, planera och samordna hamnövervakarnas och reparatörernas dagliga arbete samtidigt som hen själv deltar aktivt i verksamhetens arbetsuppgifter. Vi erbjuder en spännande arbetsplats och ett omväxlande arbete med […]

» Läs mer

Anvisningar för resenärer

14.01.2022

På grund av rådande situation och direktiv gällande Covid-19 uppmanas besökare i hamnterminalen att noggrant följa myndigheternas anvisningar om hur man minskar risken för smitta. Informationsblad för resenärer finns i hamnterminalen. Gällande frågor kring inresande till och utresande från Åland hänvisar vi till landskapsregeringens sida för information om covid-19 på www.covid.ax samt till gränsbevakningen, vars kontaktuppgifter ni finner på raja.fi/sv […]

» Läs mer