Sök
4°C
dimma
6.7 m/s
93%

Nyheter

Årsservice av flytvästar!

16.01.2020

Mariehamns Hamn Ab inbegär offerter på Årsservice av flytvästar. Mera info hittas här:Aktuella upphandlingar

» Läs mer

Mariehamns hamn Ab begär in offerter på renovering av markskåp kaj 5

16.01.2020

Mariehamns hamn Ab har begärt in offert på renovering av markskåp i västra hamnen. På basen av inlämnade offerter valdes Harrys el Ab.

» Läs mer

Ombyggnad av elcentral i Korrvik fiskehamn!

03.01.2020

Mariehamns hamn Ab begär in offerter på ombyggnad av elcentral i servicehus i Korrvik fiskehamn. Se mer här 

» Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

19.12.2019

Mariehamns hamn Ab önskar alla sina kunder, leverantörer och samarbetspartners en riktigt God Jul och Gott Nytt År 2020 genom en inbetalning till Östersjöfonden.

» Läs mer

Anbudsförfrågan elarbeten med ramavtal

19.12.2019

Mariehamns hamn Ab begär in anbud för elarbeten med ramavtal. Läs mer under aktuella upphandlingar. Anbudsförfrågan med bilagor har offentliggjorts på e-Avrops hemsida den 18.12.2019.  Tjänsten hittas via länken:  Ålandsportalen

» Läs mer

Måndag 16.12.2019

13.12.2019

Hamnkontoret är stängt på måndag 16.12.2019 på grund av personalutbildning.

» Läs mer

Julglögg i hamnterminalen

28.11.2019

Mariehamns hamn Ab bjuder hamnterminalens gäster på värmande glögg torsdagen den 19.e december 2019 kl: 12.30-14.30.

» Läs mer

Taxor 2020

28.11.2019

Taxorna för år 2020 har fastställts av styrelsen för Mariehamns hamn Ab och finns nu på hemsidan under Hamntaxor. Hamnavgiftstaxan för fiskefartyg i Korrvik är ännu under beredning.

» Läs mer

Upphandling av reparationsarbeten vid kaj 6 i Västerhamn

01.11.2019

Mariehamns hamn Ab begär in anbud på reparationsarbeten vid kassun vid kaj 6. Anbudsförfrågan har publicerats på e-Avrops hemsida. Tjänsten hittas via länken:  Ålandsportalen

» Läs mer

Upphandling av kompletterande elarbeten Solhems uppläggningsplats

01.11.2019

Se vidare under Aktuella upphandlingar

» Läs mer

Upphandling av periodisk besiktning av fallskydd!

24.10.2019

Upphandling av periodisk besiktning av fallskydd! Se mera under Aktuella upphandlingar!

» Läs mer

Upphandling av reparationsarbeten av fenderbetongbalk

08.10.2019

Mariehamns hamn Ab begär in anbud på reparation av en befintlig fenderbetongbalk under befintlig bilklaff vid kaj 4 i Västerhamn. Anbudstiden går ut 25.10.2019. Läs mer under Aktuella upphandlingar där även anbudshandlingarna finns.

» Läs mer

Vill du jobba med oss i hamnen?

20.09.2019

Vi behöver förstärka vårt team i Västerhamn och lediganslår nu fyra tjänster som hamnövervakare. Tjänsterna är på deltid, tre för tillsvidare anställning och ett moderskapsvikariat. Se mer information under Intresseanmälan och fyll i ansökningsformuläret. Tjänsterna tillsätts omgående så vänta inte med din ansökan!

» Läs mer

Kommunal parkeringsövervakning småbåtshamnar

16.09.2019

Mariehamns hamn Ab har sett över parkeringssituationen i småbåtshamnarna. Från och med den 15 juli 2019 har vi kommunal parkeringsövervakning och områdena är skyltade Syftet är att möjliggöra parkering för de som hyr båtplatser av oss. Därför tillås inte längre trailer- eller båtbocksförvaring i områdena.  

» Läs mer

Platser för uthyrning Fahlers

29.08.2019

Mariehamns hamn Ab kan erbjuda två kajplatser till uthyrning för större fartyg vid Fahlers i Österhamn. Platserna är främst tänkta för kunder med fartyg som bedriver näringsverksamhet. Kontakta hamnmästaren för mera information, tel 531 473 eller via [email protected] . Taxa enligt “taxa Österhamn för fartyg och större fritidsbåtar” som återfinns under fliken Hamntaxor.

» Läs mer

Tillfällig angöring

26.06.2019

Nytt för sommaren 2019 är att Mariehamns hamn Ab nu erbjuder tillfällig angöring vid bron till Lilla holmen.  Vid de skyltade platserna kan man förtöja sin båt 3 timmar. Platserna passar enbart för små grundgående båtar. Vänligen observera att platsen längst in i hörnet vid grinden till Lilla holmen inte ingår i platserna för tillfällig angöring.

» Läs mer

Strandbodsplatser i Lervik

19.06.2019

Området för strandbodar i Lervik behöver städas upp. Nya arrendetagare kommer att börja bebygga sina strandbodsplatser. Alla arrendetagare anmodas därför att snarast flytta bort eventuella ägodelar utanför sina strandbodar. Kvarblivet material kommer att omhändertas av Mariehamns hamn Ab på ägarens bekostnad. Vid frågor och olägenheter ta kontakt med hamnmästare Helena Jansson tel: 531 473, [email protected]

» Läs mer

Upphandlingar via e-Avrop

28.05.2019

Mariehamns hamn Ab använder sig nu av den digitala upphandlingstjänsten e-Avrop. e-Avrop är en svensk leverantör av system för den digitala inköpsprocessen. I fortsättningen kommer alla våra upphandlingar som överstiger 20 000 euro att publiceras på e-Avrops hemsida under Ålandsportalen. Ålandsportalen samlar delar av de offentliga upphandlande enheterna på Åland. Tjänsten hittar du via länken:  Ålandsportalen På e-Avrop finns för […]

» Läs mer

Båtplatser för kommersiell verksamhet vid Norra Sköljhuset Västerhamn

23.05.2019

Mariehamns hamn Ab kan ännu erbjuda 2 båtplatser för kommersiell verksamhet vid den norra bassängen vid norra sköljhuset invid Pommernområdet i Västerhamn. Platserna kommer att stå klara den 31.05.2019 För bokning och mera information kontakta ekonomiadministratör Linda Weckman på 531 472 eller via [email protected]

» Läs mer

Klintkajen repareras

23.05.2019

Mariehamns hamn Ab har begärt in anbud på en generalentreprenad för komplettering av Klintkajen med dykdalb, fundament, stålspångar och pollare. Tre anbud inkom inom utsatt tid 17.12.2018. Av dessa valdes Eriksson Bygg Ab till entreprenör. Byggnadsarbetena skall vara färdiga 31.05.2019.

» Läs mer