For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Nyheter

Tall Ships Races i Mariehamn 24 – 27 juli 2024

14.06.2024

Mariehamn står värd för en etapp av den internationella havskappseglingen Tall Ships Races som anordnas i Östersjön i sommar. Evenemanget i Mariehamn går av stapeln mellan den 24 – 27 juli 2024. För att läsa mera om evenemanget kan man gå in på: https://www.tallshipsmariehamn.ax. De fartyg som är på väg till Mariehamn listas här: https://sailtraininginternational.org/sti-cruise-in-company-two-turku-to-mariehamn/.   Under […]

» Läs mer

Vill Du också ha en strandbod vid Nabben?

23.05.2024

I anslutning till småbåtshamnen vid Nabben kan Mariehamns hamn Ab nu erbjuda tre arrendeplatser för bygge av strandbod. Ansökan ska göras till Mariehamns hamn Ab så snabbt som möjligt. Läs mera på sidan för arrendeplatser för båthus och strandbodar.

» Läs mer

Lerviks avloppstömning och eluttag tillfälligt ur bruk

20.05.2024

På grund av kabelbrott i mark är avloppstömningsanläggningen i Lervik tillfälligt ur bruk. Inte heller eluttag vid piren fungerar för tillfället. Elanläggningen med tillhörande  markarbeten åtgärdas 03.06.2024. Avloppstömning för småbåtar finns i Skärgårdshamnen i Österhamn.

» Läs mer

Ordinarie bolagsstämma för Mariehamns hamn Ab

29.04.2024

Mariehamns hamn Ab:s ordinarie bolagsstämma hölls fredagen den 26.04.2024 kl 13:00 vid Hamnkontoret i Hamnterminalen, Hamngatan 24, 22100 Mariehamn. Under stämman behandlades bokslutet för år 2023. Bolagsstämman var öppen för allmänheten. Inför bolagsstämman hölls även ett allmänt informationstillfälle där Mariehamns stads samtliga dotterbolag presenterade sina bokslut, berättade om sina respektive verksamheter och svarade på frågor. […]

» Läs mer

Båtplatser på rampen vid Lerviks småbåtshamn

16.04.2024

Mariehamns hamn Ab kan nu erbjuda 7 små båtplatser vid båtrampen vid Lerviks småbåtshamn. Båtplatserna kostar EUR 100,- /plats och är numrerade mellan 1-7. Platserna lämpar sig främst för små båtar som kan sjösättas och dras upp på land för hand. Uthyrningen sker på samma sätt som för övriga båtplatser. Kontakta oss på hamnkontoret för […]

» Läs mer

Säkra Din båtplats till sommaren!

16.04.2024

Söker Du en båtplats i Mariehamn för din fritidsbåt? Välkommen att hyra plats hos oss! Mariehamns hamn Ab erbjuder båtplatser både på östra och västra sidan av Mariehamn. Det finns ännu gott om lediga båtplatser i alla småbåtshamnar. Kontakta oss på hamnbolaget så ser vi vilken plats som kan passa just Din båt. Läs mer […]

» Läs mer

Trafikstart för Birka Gotland!

18.03.2024

Den 21.03.2024 är det dags att välkomna MS Birka Gotland till Mariehamn. Fartyget kommer att trafikera Stockholm – Mariehamn – Visby med regelbundna intervaller. Även andra kryssningar i Östersjön kommer att anordnas. Ombordstigning sker via hamnterminalen i Mariehamn. Läs mer på rederiets hemsida www.birkagotland.se.

» Läs mer

Vi rekryterar Hamnskydd- och fastighetsansvarig

04.03.2024

Då vår kollega går vidare i karriären söker vi en erfaren och nyfiken person för tjänsten som Hamnskydd- och fastighetsansvarig. Vi erbjuder en spännande arbetsplats och ett omväxlande arbete med stort eget ansvar. Som hamnskyddschef (PFSO) arbetar du i tätt samarbete med våra kunder samt myndigheter med goda möjligheter att kontinuerligt utvecklas. Vi söker dig […]

» Läs mer

Lemströms kanal 2024 – 2025

26.01.2024

Farleden genom Lemströms kanal är stängd mellan 01.01 – 31.05.2024. Efter detta kommer farleden att ha begränsad framkomlighet under åren 2024 – 2025. Läs mer om detta på landskapsregeringens hemsida.

» Läs mer

Taxor 2024

04.12.2023

Taxorna för år 2024 har fastställts av styrelsen för Mariehamns hamn Ab och finns nu på hemsidan under Hamntaxor.  

» Läs mer

Dags att ta upp fritidsbåtarna på land!

02.11.2023

Mariehamns hamn Ab uppmanar samtliga båtägare som hyr båtplats att ta upp sina fritidsbåtar på land. Enligt bolagets allmänna avtalsvillkor skall båtar tas upp på land innan november månad om inte skriftligt tillstånd om förlängd tid i sjön har inhämtats från hamnbolaget. Län närmare om detta i de allmänna avtalsvillkoren.

» Läs mer

Underhållsarbeten pågår vid Lerviks småbåtshamn

02.11.2023

Mariehamns hamn Ab utför underhåll i Lerviks småbåtshamn under november månad. Följande arbeten är på gång: byte av vissa y-bommar, utläggning av nya kättingar och vikter, träarbete på vissa brygglock, renovering av några av landgångarna ut till bryggorna. Det kommer att vara begränsad framkomlighet på piren och bryggorna. Det är även begränsad framkomlighet ut till […]

» Läs mer

Mattvättarna stängs

11.09.2023

Mariehamns Hamn Ab avvecklar anläggningarna för mattvättning vid Nabbens Sjöviste och Lerviks småbåtshamn per 30.09.2023. Anläggningarna kommer att demonteras efter säsongens slut. Bakgrunden till beslutet är mattvättarnas påverkan på den lokala närmiljön. Reningsanläggningarna uppfyller rådande krav men de kvarvarande näringsämnena efter reningen når ändå våra grunda och känsliga vikar vid Slemmerns och Lerviks strandområden. I […]

» Läs mer

Vinteruppläggningen vid Solhems åkrar stänger

26.06.2023

Den 20 juni 2023 var sista förvaringsdag för upplagda båtar, trailers, båtvaggor och annat båtuppläggningsmaterial vid vinteruppläggningsplatsen vid Solhems åkrar. Båtuppläggningsplatsen stänger efter detta datum. Vi ber ägarna att hämta sina ekipage och annat kvarlämnat material så fort som möjligt. Se foton på kvarlämnat material och läs mer på sidan om uppläggningsplatser

» Läs mer

Upphandling städavtal

21.06.2023

Mariehamns hamn Ab begär in anbud för städningsarbeten. Anbudsförfrågan fanns i anbudsportalen E-avrop. Sista inlämningsdag för anbud i anbudsportalen e-avrop är 15.08.2023 kl 14:00.

» Läs mer

Grind vid Notudden

13.03.2023

Inför båtsäsongen 2023 kommer en grind med ett elektroniskt låssystem att installeras vid Notuddens småbåtshamn. Arbetet beräknas vara klart 15.04.2023. För att nå sin båtplats behöver en tag kvitteras ut från Mariehamns hamn Ab:s kontor i hamnterminalen mot en engångskostnad om 30 euro. Informationsmaterial skickas ut till berörda kunder och finns också att läsa på […]

» Läs mer

Ändring av elpris Nabben och Lervik

10.02.2023

Vid Nabben och vid Lervik finns möjlighet att använda el mot avgift. På grund av prishöjningar från vår leverantör ser vi oss tvungna att höja priset även för slutanvändaren. Information finns vid elskåpen vid Nabben och Lervik.

» Läs mer

Anbudsförfrågan elarbeten med ramavtal

10.01.2023

Mariehamns hamn Ab begär in anbud för elarbeten med ramavtal. Läs mer under aktuella upphandlingar. Anbudsförfrågan med bilagor har offentliggjorts på e-Avrops hemsida den 09.01.2023.  Tjänsten hittas via länken:  Ålandsportalen

» Läs mer

Ny hamnskydds- och fastighetsansvarig

02.12.2022

Den 05.12.2022 tillträder Björn Lindfors sin nya tjänst som hamnskydds- och fastighetsansvarig vid Mariehamns hamn Ab. Björn har en lång karriär till sjöss i olika befattningar och kommer närmast från en tjänst i Oil & Gas industrin, Norge. Vi välkomnar Björn till Mariehamns hamn Ab! Björns kontaktuppgifter finner ni på sidan Kontakta oss.  

» Läs mer

Hamnkontoret har flyttat till hamnterminalen

06.10.2022

Hamnkontoret har flyttat till nya lokaler i Hamnterminalen, våning 2. Den nya adressen är Mariehamns hamn Ab, Hamngatan 24.

» Läs mer