Sök
14°C
klar himmel
6.7 m/s
67%

Nyheter

Lerviks parkering 11-13 juni – parkeringsförbud

23.05.2019

Hamnbolaget kommer att underhålla Lerviks parkering samt angränsande gräsytor och grusplaner i början på juni. Vi skall ta ner sly, sopa parkeringsplatsen samt måla parkeringsrutor. Under 11 – 13 juni kommer det därför att vara parkeringsförbud på Lerviks parkering och alla båtar, bilar, trailers och båtvaggor måste tas bort. Trafikövervakning kommer att ske. Mattvätten stängs under denna tid. Orsaken att […]

» Läs mer

Anbudstiden förlängd för anbud på uppförande av staket runt Klintkajen

23.05.2019

Mariehamns hamn Ab begär in anbud på uppförande av staket och grindar inklusive markrör. Anbudstiden är förlängd till fredag 07.06.2019, då inga anbud inkommit inom den ursprungliga tidsramen. Handlingarna hittar ni här: Förfrågningsunderlag staket Klintkajen Ritningen hittar ni här: Förfrågningsritning staket Vid eventuella frågor samt platsvisning kontakta Johan Mansnerus på GSM 0457-5392017 eller epost [email protected]

» Läs mer

Båtplatser för kommersiell verksamhet vid Norra Sköljhuset Västerhamn

23.05.2019

Mariehamns hamn Ab kan ännu erbjuda 2 båtplatser för kommersiell verksamhet vid den norra bassängen vid norra sköljhuset invid Pommernområdet i Västerhamn. Platserna kommer att stå klara den 31.05.2019 För bokning och mera information kontakta ekonomiadministratör Linda Weckman på 531 472 eller via [email protected]

» Läs mer

Klintkajen repareras

23.05.2019

Mariehamns hamn Ab har begärt in anbud på en generalentreprenad för komplettering av Klintkajen med dykdalb, fundament, stålspångar och pollare. Tre anbud inkom inom utsatt tid 17.12.2018. Av dessa valdes Eriksson Bygg Ab till entreprenör. Byggnadsarbetena skall vara färdiga 31.05.2019.

» Läs mer

Lediga strandbodsplatser

10.05.2019

I anslutning till småbåtshamnarna i Lervik och Notudden kan Mariehamns hamn Ab nu erbjuda platser för bygge av strandbod. Läs mera på sidan för arrendeplatser för båthus och strandbodar om vilka platser det gäller och hur man går tillväga för att anmäla sitt intresse.

» Läs mer

Offertrundor avslutade (kameror och belysning)

29.04.2019

På basen av inlämnade offerter har Klingbergs Elektriska Ab valts som leverantör av övervakningskameror samt förnyande av belysningsarmaturer i kryssningsterminalen.

» Läs mer

Bolagsstämma

24.04.2019

Bolagsstämma för år 2018 hölls den 23 april 2019 kl 10:00 i Mariehamns hamn Ab:s lokaler vid Hamnkontoret. Årsberättelsen för 2018 finns under fliken årsredovisningar.

» Läs mer

Platser för uthyrning Fahlers

20.03.2019

Mariehamns hamn Ab kan erbjuda två kajplatser till uthyrning för större fartyg vid Fahlers i Österhamn. Platserna är främst tänkta för kunder med fartyg som bedriver näringsverksamhet. Kontakta hamnmästaren för mera information, tel 531 473 eller via [email protected] . Taxa enligt “taxa Österhamn för fartyg och större fritidsbåtar” som återfinns under fliken Hamntaxor

» Läs mer

Ombyggnad Kaj 3

15.02.2019

Mariehamns hamn Ab har idag 15.02.2019 skrivit kontrakt med följande entreprenörer gällande ombyggnad av Västerhamn kaj 3 i Mariehamn: Entreprenad 1: Eriksson Bygg Ab, huvudentreprenör, kajkonstruktioner Entreprenad 2: Entreprenör för matargångar ej klar ännu. Entreprenad 3: Lohkoasennus Oy, landgångar Entreprenad 4: Harrys El Ab, elarbeten Entreprenad 5: Lohkoasennus Oy, stålklaff Projektet inleds den 25 februari […]

» Läs mer

Mariehamns hamn Ab deltar i det EU-finansierade projektet NextGen Link

15.02.2019

Tillsammans med Viking Line, Stockholms hamn, Åbo hamn och Åbo stad har Mariehamns hamn Ab ansökt om EU-stöd Inom ramen för EU-projektet NextGen Link, vars syfte är att stärka den maritima länken mellan Finland och Sverige. Det är i sin tur del i ett större projekt att utveckla och förbättra de nord-sydliga transportförbindelserna inom EU. Mariehamns hamn […]

» Läs mer

Ny VD har valts för Mariehamns hamn Ab

05.12.2018

Alef Jansson från Mariehamn har utsetts till ny VD för Mariehamns hamn Ab. Han tillträder tjänsten den 18 februari 2019. Tills dess fortsätter Agneta Erlandsson-Björklund som bolagets tf VD. Tjänsten söktes av 20 personer.  

» Läs mer

Skadade träd har tagits ned i Västerhamn

20.11.2018

Mariehamns hamn Ab har låtit arborister besiktiga träden kring bolagets områden i Västerhamn. Besiktningen påvisade att vissa träd var mycket farliga på grund av omfattande rötskador, varpå de omgående togs ned för att undvika olyckor vid hamnplanen. Även några träd där besiktningen visade på mycket dåliga växtbetingelser har tagits ned.

» Läs mer

Upprustning Sköljhus Västerhamn

09.11.2018

Mariehamns hamn Ab har begärt in anbud för att lyfta bort Sköljhusen i Västerhamn, förnya brolock samt förnya tillhörande småbåtshamn. Arbetena utförs som totalentreprenad. Efter avslutad anbudsrunda valdes Erikssson Byggab till huvudentreprenör. Arbetena ska vara färdigt till sommaren 2019.

» Läs mer

Sommarens kryssningssäsong 2018

07.09.2018

Sommarens internationella kryssningssäsong inleddes med att MS AidaCara anlöpte Mariehamn i maj. Under säsongen besökte 15 långväga kryssningsfartyg Mariehamn. Detta var fyra fartyg färre än år 2017. Inför årets säsong utvidgades och moderniserades försäljningsutrymmet i kryssningsterminalen vid kaj 2. I kryssningsterminalen koordinerar Visit Åland mottagandet av de internationella kryssningsgästerna. I dagsläget är 24 internationella kryssningsbesök inbokade inför sommarsäsongen 2019.

» Läs mer

Ombyggnadsarbeten pågår i hamnterminalen i Västerhamn

17.05.2018

Viking Line har flyttat tillbaka in i sin förstorade och moderniserade incheckning. Under de närmaste veckorna kommer ett nytt glasparti och de automatiska biljettspärrarna att monteras i incheckningslinjen. Under tiden sker passagen in i avgångshallen genom provisoriska dörrar. Biljettspärrarna kommer successivt att tas i användning vartefter att arbetet framskrider. Målsättningen är att systemet ska var i […]

» Läs mer

Nybyggnation av två garagebyggnader i Västerhamn

17.05.2018

Mariehamns hamn Ab har byggt två fristående garagebyggnader invid kaj 6 på hamnplanen i Västerhamn, Mariehamn. Efter avslutad anbudsrunda valdes Holmbergs Ab till huvudentreprenör. Bygget påbörjades 02 januari 2018 och färdigställdes 30 april 2018.

» Läs mer

Biljettspärrar i drift

23.03.2018

Sedan 27 februari använder Viking Line biljettspärrarna i hamnterminalen vid sina avgångar till Kapellskär, Åbo och Stockholm. Kapellskärstrafiken med Rosella använder då tillfälligt gate 3 istället för gate 5 i terminalen. Under vecka 10 monteras ytterligare biljettspärrar och därefter återgår trafiken till gate 5. Vi ber om överseende med eventuella brister under uppstartskedet. När de yttre […]

» Läs mer