Sök
-4°C
klar himmel
1 m/s
92%

Nyheter

Mariehamns hamn Ab deltar i det EU-finansierade projektet NextGen Link

23.01.2019

Tillsammans med Viking Line, Stockholms hamn, Åbo hamn och Åbo stad har Mariehamns hamn Ab ansökt om EU-stöd Inom ramen för EU-projektet NextGen Link, vars syfte är att stärka den maritima länken mellan Finland och Sverige. Det är i sin tur del i ett större projekt att utveckla och förbättra de nord-sydliga transportförbindelserna inom EU. Mariehamns hamn […]

» Läs mer

Klintkajen skall repareras

23.01.2019

Mariehamns hamn Ab har begärt in anbud på en generalentreprenad för komplettering av Klintkajen med dykdalb, fundament, stålspångar och pollare. Tre anbud inkom inom utsatt tid 17.12.2018. Av dessa valdes Eriksson Bygg Ab till entreprenör. Byggnadsarbetena skall vara färdiga 30.04.2019.

» Läs mer

Kaj 3 Entreprenad – ny upphandling

23.01.2019

Mariehamns hamn Ab begär in anbud för byggande av kaj 3 i Västerhamn. Upphandlingsannons publicerades på webbplatsen HILMA 07.11.2018. Närmare uppgifter och anbudshandlingar fås från Mariehamns hamn Ab, Leif Ahlqvist, [email protected] Se PM nr 2 med instruktioner för anbudsinlämning: PM till anbudsgivare Anbudstiden gick ut 17 december 2018.  

» Läs mer

Julglögg i hamnterminalen

20.12.2018

Mariehamns hamn Ab bjöd hamnterminalens gäster på värmande glögg tisdagen den 18.e december 2018 kl: 12.30-14.30.

» Läs mer

Ny VD har valts för Mariehamns hamn Ab

05.12.2018

Alef Jansson från Mariehamn har utsetts till ny VD för Mariehamns hamn Ab. Han tillträder tjänsten den 18 februari 2019. Tills dess fortsätter Agneta Erlandsson-Björklund som bolagets tf VD. Tjänsten söktes av 20 personer.  

» Läs mer

Skadade träd har tagits ned i Västerhamn

20.11.2018

Mariehamns hamn Ab har låtit arborister besiktiga träden kring bolagets områden i Västerhamn. Besiktningen påvisade att vissa träd var mycket farliga på grund av omfattande rötskador, varpå de omgående togs ned för att undvika olyckor vid hamnplanen. Även några träd där besiktningen visade på mycket dåliga växtbetingelser har tagits ned.

» Läs mer

Upprustning Sköljhus Västerhamn

09.11.2018

Mariehamns hamn Ab har begärt in anbud för att lyfta bort Sköljhusen i Västerhamn, förnya brolock samt förnya tillhörande småbåtshamn. Arbetena utförs som totalentreprenad. Efter avslutad anbudsrunda valdes Erikssson Byggab till huvudentreprenör. Arbetena ska vara färdigt till sommaren 2019.

» Läs mer

Klintkajens hamnskyddsområde

09.11.2018

Mariehamns hamn Ab uppgraderar säkerheten vid Klintkajens hamnskyddsområde. Bolaget begär därför in förslag på såväl passersystem som kameraövervakning. För mera inforamtion samt kravspecifikation, vänligen kontakta hamnskyddschef Johan Mansnerus, telefon +358 457 539 20 17 eller e-post [email protected]

» Läs mer

Sommarens kryssningssäsong 2018

07.09.2018

Sommarens internationella kryssningssäsong inleddes med att MS AidaCara anlöpte Mariehamn i maj. Under säsongen besökte 15 långväga kryssningsfartyg Mariehamn. Detta var fyra fartyg färre än år 2017. Inför årets säsong utvidgades och moderniserades försäljningsutrymmet i kryssningsterminalen vid kaj 2. I kryssningsterminalen koordinerar Visit Åland mottagandet av de internationella kryssningsgästerna. I dagsläget är 24 internationella kryssningsbesök inbokade inför sommarsäsongen 2019.

» Läs mer

Ombyggnadsarbeten pågår i hamnterminalen i Västerhamn

17.05.2018

Viking Line har flyttat tillbaka in i sin förstorade och moderniserade incheckning. Under de närmaste veckorna kommer ett nytt glasparti och de automatiska biljettspärrarna att monteras i incheckningslinjen. Under tiden sker passagen in i avgångshallen genom provisoriska dörrar. Biljettspärrarna kommer successivt att tas i användning vartefter att arbetet framskrider. Målsättningen är att systemet ska var i […]

» Läs mer

Nybyggnation av två garagebyggnader i Västerhamn

17.05.2018

Mariehamns hamn Ab har byggt två fristående garagebyggnader invid kaj 6 på hamnplanen i Västerhamn, Mariehamn. Efter avslutad anbudsrunda valdes Holmbergs Ab till huvudentreprenör. Bygget påbörjades 02 januari 2018 och färdigställdes 30 april 2018.

» Läs mer

Bolagsstämma

17.05.2018

Bolagsstämma för år 2017 hölls 24 april 2018 i Mariehamns hamn Ab:s lokaler vid Hamnkontoret. Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2017 finns att läsa under fliken Årsredovisningar.

» Läs mer

Byggandet av Pommerns torrdocka pågår

28.03.2018

Kontrakt för byggandet av en torrrdocka för Pommern tecknades 21.08.2017 mellan Mariehamns stad och entreprenören Eriksson Bygg Ab. Bygget pågår och entreprenaden skall vara färdigställd 03.12.2018. Under byggtiden kommer Sjöpromenaden tidvis att vara avstängd för genomfartstrafik. Se Mariehamns stads hemsida för aktuell information om eventuella trafikregleringar. Nedan finns en film från februari 2018 som visar dockbygget ovanifrån.    

» Läs mer

Biljettspärrar i drift

23.03.2018

Sedan 27 februari använder Viking Line biljettspärrarna i hamnterminalen vid sina avgångar till Kapellskär, Åbo och Stockholm. Kapellskärstrafiken med Rosella använder då tillfälligt gate 3 istället för gate 5 i terminalen. Under vecka 10 monteras ytterligare biljettspärrar och därefter återgår trafiken till gate 5. Vi ber om överseende med eventuella brister under uppstartskedet. När de yttre […]

» Läs mer