For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Assistans för passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet

Skickas senast 48 h före resa till hamnbetjäningen.