Gällande frågor kring inresande till Åland hänvisar vi till covid.ax och till gränsbevakningen på www.raja.fi/sv » Läs mer
Sök

Assistans för passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet

Skickas senast 48 h före resa till hamnbetjäningen.