For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Godstrafik

Klicka på bilden för att se tydligare.

Klintkajen

Godstrafiken dirigeras till Klintkajen. Varje år angör ca 30 fartyg Klintkajen. I huvudsak lastas och lossas träprodukter, cement och sand. Klintkajen används också av fartyg som behöver göra enstaka lyft, ligga stilla för reparation eller besiktningar.

Kajens längd är 30 meter och tillgängligt vattendjup 5,6 meter vid medelvatten.

Ta kontakt för att boka kajplats hos oss!

Kraftverkskajerna

Kajlinjen vid kraftverkskajerna Norra och Södra består av dykdalber, vilket innebär att man t ex inte kan komma nära med en kranbil. Kraftverkskajerna används främst för fartyg som stannar några dagar i Mariehamn, men även för upplagda fartyg.

Kraftverkskajen Norra. Består av dykdalber och fungerar även som oljeterminal till Mariehamns Energi Ab. Tillgängligt vattendjup 7,0 meter. Kan ta emot fartyg med längd upp till 120 meter.

Kraftverkskajen Södra. Består av dykdalber. Tillgängligt vattendjup 6,1 meter. Kan ta emot fartyg med längd upp till 130 meter.

Sopudden

Sopudden består av trädykdalber. I dagsläget hyrs de flesta platser ut till arbetsfartyg och pråmar.

Tillgängligt vattendjup är 6 meter vid medelvatten.

Korrviks fiskehamn

Vid årsskiftet 2019-2020 övergick administrationen av Korrviks fiskehamn till Mariehamns hamn Ab.

Se mera information under fliken Korrvik fiskehamn.

 

Klicka på bilden för att se tydligare.