For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Styrdokument

Mariehamns hamn Ab ägs i sin helhet av Mariehamns stad. Genom koncerndirektivet fastställs och förmedlas stadens övergripande ägarpolitik och förväntningar. Utöver koncerndirektivet tillämpas även specifika ägardirektiv för bolaget.