For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Korrvik fiskehamn

Korrviks fiskehamn övergick vid årsskiftet 2019-2020 i sin helhet till Mariehamns hamn Abs regi.

Sedan år 2016 har Mariehamns hamn Ab skött om uthyrningen av kajplatser vid den yttre piren. Från januari 2020 sköter bolaget även om uthyrningen av kajplatser vid den inre piren och de fastigheter som finns inom Korrviks fiskehamnsområde.

I Korrvik kan Mariehamns hamn Ab erbjuda kajplatser för registrerade fiskefartyg och fartyg i yrkestrafik.

För bokning av kajplatser samt bokning av temporär lossning vänligen kontakta bolagets hamnmästare +358 18 531 473.

Övriga tjänster som erbjuds i Korrvik:

  • platser för temporär lastning och lossning av fisk
  • mottagning av oljehaltigt vatten och avloppsvatten
  • kallagerutrymmen
  • tillgång till sjösättningsramp

För frågor som gäller fastigheterna och uthyrning av lagerutrymmen vänligen kontakta bolagets ansvarige för fastigheter och hamnskydd +358 457 539 2017.

I Korrvik har Ålands Sjöräddningssällskap r.f. sin station i Mariehamn.

För information och frågor som rör fiskhantering hänvisas till Ålands Fiskare r.f. som hyr lokaler för sådan service.

Gällande myndighetsfrågor rörande fiskeriverksamhet hänvisas till Landskapsregeringens fiskeribyrå +358 18 25 000.