For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Regler för tillträde och vistelse i skyddsområde

 1. Alla som vistas inom skyddsområdet ska kunna uppvisa giltig legitimation.
 2. Alla som vistas i området kan bli utsatta för säkerhetskontroll.
 3. Nyckelbrickan (“tag”) fungerar som bevis för din tillträdesrätt.
 4. Inpasseringstillstånd är giltiga i högst ett (1) år i taget.
 5. Den som öppnar en dörr eller grind ansvarar för att ingen obehörig slinker in på området.
 6. För dem som fått rätt att släppa in besökare gäller;
  1. Släpp enbart in besökare till er egen verksamhet.
  2. Tillståndet gäller enbart då normal skyddsnivå råder i hamnen (Nivå 1).
  3. Vid förhöjd skyddsnivå ska hamnens vaktpersonal kontaktas.
  4. Incheckning av passagerare/fordon regleras separat i hamnens skyddsplan.
 7. Om man tappar bort sin nyckebricka “tag” ska man omgående meddela detta till hamnkontoret.
 8. Man är personligen ansvarig för eventuellt missbruk av sin nyckelbricka.
 9. Vid skyddsnivå 1 är det tillåtet att ha passagerare i fordon. Dessa skall dock alltid vara ledsagade av en person
  med tillträdesrätt.
 10. Hamnskyddet äger rätt att när som helst stänga av en nyckelbricka.
 11. ENDAST LASTNING / LOSSNING INOM SKYDDSKOMRÅDET, PARKERING STRÄNGELIGEN FÖRBJUDET.