Tall Ships Race i Mariehamn 22 - 25 juli 2021. » Läs mer
Sök

Styrelse

Mariehamns stads helägda aktiebolag Mariehamns hamn Ab leds av en politiskt tillsatt styrelse. Styrelsen för den nuvarande perioden omvaldes på den ordinarie bolagsstämman den 29.05.2020 och består av följande ledamöter:

Ordförande

Roger Jansson

Vice ordförande

Sara Kemetter

Styrelseledamöter

Bjarne Blomster

Tuula Mattsson