For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Styrelse

Mariehamns stads helägda aktiebolag Mariehamns hamn Ab leds av en styrelse bestående av fem ledamöter. Styrelsen för den nuvarande perioden valdes på den ordinarie bolagsstämman den 26.04.2024 och består av följande ledamöter:

Ordförande

Tom Forsbom

 

Styrelseledamöter

Mats Clemes

Florian Haug

Petra Sjöstrand

Malin Skogberg