Gällande frågor kring inresande till Åland hänvisar vi till covid.ax och till gränsbevakningen på www.raja.fi/sv » Läs mer
Sök

Styrelse

Mariehamns stads helägda aktiebolag Mariehamns hamn Ab leds av en styrelse bestående av fem ledamöter. Styrelsen för den nuvarande perioden valdes på den ordinarie bolagsstämman den 28.05.2021 och består av följande ledamöter:

Ordförande

Roger Jansson

Vice ordförande

Sara Kemetter

Styrelseledamöter

Mats Clemes

Jill Fredrickson

Tony Wingert