For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Välkommen till Mariehamns Hamn

Mariehamns hamn är en betydelsefull port till öster och väster. Till hamnen anlöper ett antal passagerarfartyg från flera stora rederier varje dygn.

Färjetrafiken till och från Mariehamn är viktig för såväl turismen, frakt av varor som för ålänningarnas möjlighet att enkelt förflytta sig till fastlandet och till Sverige.

En internationell hamn

Kryssningstrafiken till Mariehamn fungerar året runt på reguljär basis. Under sommarhalvåret besöker ett tjugotal kryssningsfartyg från olika länder Mariehamn.

Mariehamns Hamn

Hamngatan 24
22100 Mariehamn