For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Ordinarie bolagsstämma för Mariehamns hamn Ab

29.04.2024

Mariehamns hamn Ab:s ordinarie bolagsstämma hölls fredagen den 26.04.2024 kl 13:00 vid Hamnkontoret i Hamnterminalen, Hamngatan 24, 22100 Mariehamn. Under stämman behandlades bokslutet för år 2023.

Bolagsstämman var öppen för allmänheten.

Inför bolagsstämman hölls även ett allmänt informationstillfälle där Mariehamns stads samtliga dotterbolag presenterade sina bokslut, berättade om sina respektive verksamheter och svarade på frågor. Presentationen hölls i stadshuset måndagen den 22.04.2024 kl 18:30.