For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Bolagsstämma

06.05.2022

Mariehamns hamn Ab:s ordinarie bolagsstämma för år 2021 hölls fredagen den 29.04.2022 kl 11:00 i Mariehamns hamn Ab:s lokaler vid Hamnkontoret, Hamnplan. Föredragningslista för stämman finns under fliken Föredragningslista hamnbolagets bolagsstämma 2022. Årsberättelsen för 2021 kommer att finnas under fliken årsredovisningar.

Bolagsstämman var öppen för allmänheten. Deltagare ombads att anmäla sig på förhand till [email protected] senast 26.04.2022.

Inför bolagsstämman hölls ett allmänt informationstillfälle om Mariehamns stads samtliga dotterbolag i stadsbiblioteket tisdagen den 19.04.2022 kl 18:30. Se inbjudan under fliken Stadens dotterbolag informerar 19.4 INBJUDAN.