For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Bolagsstämma

28.04.2023

Mariehamns hamn Ab:s ordinarie bolagsstämma hölls fredagen den 28.04.2023 kl 13:00 vid Tullpackshuset, Hamngatan 8, 22100 Mariehamn. Under stämman behandlades bokslutet för år 2022. Föredragningslista för stämman finns under fliken Föredragningslista hamnbolagets bolagsstämma 2023. Årsberättelsen för år 2022 finns under fliken årsredovisningar.

Bolagsstämman var öppen för allmänheten. Deltagare ombeddes att anmäla sig på förhand till [email protected] senast 25.04.2023.

Inför bolagsstämman hölls även ett allmänt informationstillfälle där Mariehamns stads samtliga dotterbolag presenterade sina bokslut, berättade om sina respektive verksamheter och svarade på frågor. Presentationen hölls i stadshuset måndagen den 24.04.2023.