Gällande frågor kring inresande till Åland hänvisar vi till covid.ax och till gränsbevakningen på www.raja.fi/sv » Läs mer
Sök

Bolagsstämma

12.05.2021

Ordinarie bolagsstämma för år 2020 hålls fredagen den 28.05.2021 kl 11:00 i Mariehamns hamn Ab:s lokaler vid Hamnkontoret, Hamnplan. Föredragningslista för stämman finns under fliken föredragningslista MHAB bolagsstämma 2021. Årsberättelsen för 2020 finns under fliken årsredovisningar.

Bolagsstämman är öppen för allmänheten. På grund av rådande pandemi med tillhörande restriktioner kan begränsningar förekomma gällande deltagarantal. Deltagare ombeds att anmäla sig på förhand till [email protected] senast 26.05.2021.