For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Dags att ta upp fritidsbåtarna på land!

02.11.2023

Mariehamns hamn Ab uppmanar samtliga båtägare som hyr båtplats att ta upp sina fritidsbåtar på land.

Enligt bolagets allmänna avtalsvillkor skall båtar tas upp på land innan november månad om inte skriftligt tillstånd om förlängd tid i sjön har inhämtats från hamnbolaget.

Län närmare om detta i de allmänna avtalsvillkoren.