For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Försäljning av diverse inventarier!

16.11.2021

Mariehamns hamn Ab avyttrar inventarier som inte längre används inom bolaget. Det kommer att dyka upp både större och mindre föremål av olika karaktär. Föremål bjuds ut via facebookgruppen “åländska företags köp och sälj”. Det som inte lämpar sig för försäljning den vägen kan även dyka upp på vår hemsida, upphandling och försäljning.