For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Kommunal parkeringsövervakning småbåtshamnar

16.09.2019

Mariehamns hamn Ab har sett över parkeringssituationen i småbåtshamnarna.

Från och med den 15 juli 2019 har vi kommunal parkeringsövervakning och områdena är skyltade

Syftet är att möjliggöra parkering för de som hyr båtplatser av oss.

Därför tillås inte längre trailer- eller båtbocksförvaring i områdena.