For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Lemströms kanal 2024 – 2025

26.01.2024

Farleden genom Lemströms kanal är stängd mellan 01.01 – 31.05.2024. Efter detta kommer farleden att ha begränsad framkomlighet under åren 2024 – 2025. Läs mer om detta på landskapsregeringens hemsida.