For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Mariehamns hamn Ab deltar i det EU-finansierade projektet NextGen Link

21.01.2020

Tillsammans med Viking Line, Stockholms hamn, Åbo hamn och Åbo stad har Mariehamns hamn Ab ansökt om EU-stöd Inom ramen för EU-projektet NextGen Link, vars syfte är att stärka den maritima länken mellan Finland och Sverige. Det är i sin tur del i ett större projekt att utveckla och förbättra de nord-sydliga transportförbindelserna inom EU. Mariehamns hamn Ab har sökt om och beviljats stöd för ombyggnadsarbeten i Västerhamn för att kunna ta emot Viking Lines kommande fartyg. Mer information om projektet fås här: NextGen Link presentation.