For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Mattvättarna stängs

11.09.2023

Mariehamns Hamn Ab avvecklar anläggningarna för mattvättning vid Nabbens Sjöviste och Lerviks småbåtshamn per 30.09.2023. Anläggningarna kommer att demonteras efter säsongens slut.
Bakgrunden till beslutet är mattvättarnas påverkan på den lokala närmiljön. Reningsanläggningarna uppfyller rådande krav men de kvarvarande näringsämnena efter reningen når ändå våra grunda och känsliga vikar vid Slemmerns och Lerviks strandområden.
I områdena finns ej tillgång till kommunal VA-anslutning.
Vi har förståelse för om beslutet känns ledsamt, men hoppas samtidigt att ni genom denna ändring upplever att vi alla är med och bidrar till en hållbar utveckling.
För kommande säsong 2024 kan vi i nuläget inte hänvisa till några motsvarande anläggningar inom stadens gränser.
Vi hoppas ni finner nya möjligheter för tvätt av mattor. I staden finns även näringsidkare som tillhandahåller sådana tjänster.
För eventuella frågeställningar, kontakta oss via Mariehamns Stads växel, 018-5310.