For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Båtbottentvätt i Skärgårdshamnen

06.05.2022

Inför säsongen 2022 kommer en båtbottentvätt att öppnas i Skärgårdshamnen. För mer information se hemsidan båttvätten.ax.

Muddringsarbeten har genomförts under våren och arbetet att färdigställa tvätten pågår som bäst.