For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Ombyggnadsarbeten pågår i hamnterminalen i Västerhamn

17.05.2018

Viking Line har flyttat tillbaka in i sin förstorade och moderniserade incheckning.

Under de närmaste veckorna kommer ett nytt glasparti och de automatiska biljettspärrarna att monteras i incheckningslinjen. Under tiden sker passagen in i avgångshallen genom provisoriska dörrar. Biljettspärrarna kommer successivt att tas i användning vartefter att arbetet framskrider. Målsättningen är att systemet ska var i full drift inför sommarens högsäsong.

Glaspartiet i området kring Åbotrafikens biljettspärrar på övre våningen förnyas. Samtidigt förnyas även delar av ventilation och belysning. Detta för att optimera användningen av biljettspärrarna, men även som en förberedelse inför kommande ombyggnader av kaj 3 med tillhörande matargång. Arbetet skall vara färdigställt till högsäsongen.

Belysningen i entréhallen och i avgångshallens övre våning har förnyats samtidigt som antalet eluttag har ökats, detta för att terminalens gäster bekvämt ska kunna ladda telefoner och dylik apparatur.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter och ber samtliga som rör sig inom hamnområdet att uppmärksamma tillfälliga skyltningar.