For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Taxor 2023

02.12.2022

Taxorna för år 2023 har fastställts av styrelsen för Mariehamns hamn Ab och finns nu på hemsidan under Hamntaxor.

Inför år 2023 har samtliga av våra taxor justerats med 3,5 %, vilket är lägre än utvecklingen för konsumentprisindex de senaste 12 månaderna.

Höjningarna har sin bakgrund i rådande kostnadsutveckling.

Vi strävar fortsatt efter vidare effektiviseringar av verksamheten för att ha möjlighet att erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga priser och taxor.