Gällande frågor kring inresande till Åland hänvisar vi till covid.ax och till gränsbevakningen på www.raja.fi/sv » Läs mer
Sök

Markarbeten pågår vid Lerviks småbåtshamn

15.04.2021

Under de kommande veckorna utförs markarbeten vid Lervik. Det är därför parkeringsförbud i området just nu. Träd och sly ska röjas runt parkeringen. Parkeringsplatserna ska utökas till antalet, grundförbättras och asfalteras. Asfalteringsarbetet påbörjas måndagen den 19.04.21. Detta arbete ska vara slutfört fredagen den 14.05.21. Direkt därefter påbörjas målning av parkeringsrutor. Vid frågor vänligen kontakta hamnmästare Helena Jansson på + 358 40 0781 181.