For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Upphandling av reparationsarbeten vid kaj 6 i Västerhamn

01.11.2019

Mariehamns hamn Ab begär in anbud på reparationsarbeten vid kassun vid kaj 6. Anbudsförfrågan har publicerats på e-Avrops hemsida. Tjänsten hittas via länken:  Ålandsportalen