For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Upphandling markarbeten och asfaltering Lervik

15.04.2021

Mariehamns hamn Ab begärde in anbud för markarbeten och asfaltering i Lervik. Anbudsförfrågan fanns i anbudsportalen E-avrop.

Sista inlämningsdag för anbud inklusive bilagor i anbudsportalen e-avrop var12.03.2021 kl 14:00.

Vinnande anbud var AX Schaktkompaniet Ab.