Gällande frågor kring inresande till Åland hänvisar vi till covid.ax och till gränsbevakningen på www.raja.fi/sv » Läs mer
Sök

Upphandling markarbeten och asfaltering Lervik

15.04.2021

Mariehamns hamn Ab begärde in anbud för markarbeten och asfaltering i Lervik. Anbudsförfrågan fanns i anbudsportalen E-avrop.

Sista inlämningsdag för anbud inklusive bilagor i anbudsportalen e-avrop var12.03.2021 kl 14:00.

Vinnande anbud var AX Schaktkompaniet Ab.