Sök
1°C
klar himmel
2.6 m/s
64%

Aktuella projekt

Anbudsbegäran reparation av plåttak

Mariehamns Hamn Ab begär in offerter på reparation av stormskadat plåttak på magasinbyggnaden i Korrviks fiskehamn. Offertförfrågan hittas via länken Offertförfrågan Korrvik plåttak

För närmare information och visning kontakta Johan Mansnerus på 0457-5392017 eller via [email protected]

Entreprenadförfrågan Klintkajen

Mariehamns hamn Ab begär in anbud på en generalentreprenad för komplettering av Klintkajen med dykdalb, fundament, stålspångar och pollare. Anbudsförfrågan hittas via denna länk: Anbudsförfrågan Klintkajen.

Närmare uppgifter och anbudshandlingar fås från SilJan Konsult Ab. Kontakta Sven-Erik Silvander per e-post: [email protected] eller per telefon: +358 40 0791142.

Anbudet i slutet kuvert märkt “Mariehamns hamn Ab / komplettering Klintkaj” ska vara Mariehamns hamn Ab tillhanda senast måndag den 17 december kl 11:00. Se anbudsförfrågan för närmare anvisningar.

 

Upphandling för kaj 3 Västerhamn

Mariehamns hamn Ab begär in anbud för byggande av kaj 3 i Västerhamn. Upphandlingsannons publicerades 07.11.2018 på webbplatsen HILMA. Närmare uppgifter och anbudshandlingar fås från Mariehamns hamn Ab, Leif Ahlqvist, [email protected]

Se PM nr 2 med instruktioner för anbudsinlämning PM till anbudsgivare

Anbudstiden går ut 17 december 2018.

 

Klintkajens hamnskyddsområde

Mariehamns hamn Ab uppgraderar säkerheten vid Klintkajens hamnskyddsområde. Bolaget begär därför in förslag på såväl passersystem som kameraövervakning. För mera inforamtion samt kravspecifikation, vänligen kontakta hamnskyddschef Johan Mansnerus, telefon +358 457 539 20 17 eller e-post [email protected]

Upprustning av sköljhus vid strandpromenaden i Västerhamn

Mariehamns hamn Ab har begärt in anbud för att lyfta bort Sköljhusen i Västerhamn, förnya brolock samt förnya tillhörande småbåtshamn. Arbetena utförs som totalentreprenad. Efter avslutad anbudsrunda valdes Erikssson Byggab till huvudentreprenör. Arbetena ska vara färdigt till sommaren 2019.

 

Mariehamns hamn Ab deltar i det EU-finansierade projektet NextGen Link.

Tillsammans med Viking Line, Stockholms hamn och Åbo hamn har Mariehamns hamn Ab ansökt om EU-stöd inom ramen för EU-projektet NextGen Link, vars syfte är att stärka den maritima länken mellan Finland och Sverige. Det är i sin tur del i ett större projekt att utveckla och förbättra de nord-sydliga transportförbindelserna inom EU. Mariehamns hamn Ab har sökt och beviljats stöd för ombyggnadsarbeten i Västerhamn inför Viking Lines planerade fartygsbygge. Mer information om projektet kan läsas i NextGen Link presentation.

 

Ombyggnadsarbeten pågår i hamnterminalen i Västerhamn.

Viking Line har flyttat tillbaka in i sin förstorade och moderniserade incheckning.

Biljettspärrarna är på plats och i drift.

Glaspartiet i området kring Åbotrafikens biljettspärrar på övre våningen har förnyats. Samtidigt förnyas även delar av ventilation och belysning. Detta för att optimera användningen av biljettspärrarna, men även som en förberedelse inför kommande ombyggnader av kaj 3 med tillhörande matargång.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter och ber samtliga som rör sig inom hamnområdet att uppmärksamma tillfälliga skyltningar.

 

Nybyggnation av två garagebyggnader i Västerhamn.

Mariehamns hamn Ab har byggt två fristående garagebyggnader invid kaj 6 på hamnplanen i Västerhamn, Mariehamn. Efter avslutad anbudsrunda valdes Holmbergs Ab till huvudentreprenör. Bygget påbörjades 02 januari 2018 och färdigställdes 30 april 2018.