For current information for travellers to Åland during the Covid-pandemic please visit www.covid.ax and the Finnish Border Guard at www.raja.fi » Läs mer
Sök

Lediga arrendeplatser för båthus vid Nabbens sjöviste

Vid småbåtshamnarna i Lervik, Nabben och Notudden arrenderar Mariehamns hamn Ab ut platser  för båthus och strandbodar.

I anslutning till småbåtshamnen vid Nabbens sjöviste bjuder hamnbolaget nu ut en arrendeplats för båthus.

Följande båthusplatser är lediga:

Båthus: B 36

Båthusplatsens läge återfinns i situationsplanen.

Arrendetagaren bygger själv båthuset enligt principritning i utformningsplanen för Nabben 2022.

Byggandet inkluderar även pålning och vattenarbeten.

Legoavtal om arrende tecknas med Mariehamns hamn Ab.

Arrendetid: 30 år

Arrendeavgift per båthusplats per kalenderår: 160,00 euro

Arrendeavgiften erläggs årligen mot faktura till av arrendegivaren anvisat konto före utgång av juni månad. Avgift för befintligt byggnadslov om 50,00 euro erläggs av arrendetagaren till Mariehamns hamn Ab i samband med den första arrendeavgiftens betalning.

Enbart i Mariehamn mantalsskriven person får arrendera ny plats.

Skriftlig ansökan (en per familj) om båthusplats sänds till Mariehamns hamn Ab: per e-post [email protected]

eller per post till: Mariehamns hamn Ab, Hamnkontoret, Hamngatan 24 , 22100 Mariehamn.

För mera information eller om frågor uppstår, kontakta ekonomichef Linda Weckman per e-post [email protected] eller per tel: 018-531472

Under våren 2024 kommer Mariehamns hamn Ab även att kunna bjuda ut ett antal arrendeplatser för strandbodar vid Nabbens sjöviste. Mera information om detta kommer i april 2024.